Progressief 96: Dorpen aan zet

Haaren is een groene gemeente die zorg heeft voor haar inwoners. De dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt en het buitengebied vormen een prettige leefomgeving die we graag willen beschermen en versterken. Daarom wil Progressief 96 werken aan een vitale gemeente Haaren, waarin mensen graag wonen, werken en recreëren. Dat willen we samen met de inwoners realiseren.Progressief'96 2018

Maar tegelijkertijd is er in de afgelopen vier jaar heel veel veranderd voor Haaren. Steeds meer rijkstaken werden naar de gemeenten geschoven, zonder dat daarbij de benodigde financiële middelen ter beschikking werden gesteld. We staan als gemeente voor ingrijpende keuzes. De komende periode zal intensief worden gesproken over de vraag of Haaren zelfstandig kan blijven, moet samenwerken met andere gemeenten of moet kiezen voor een bestuurlijke fusie (herindeling).

Haaren loopt als zelfstandige gemeente tegen de grenzen aan van wat het volgens P96 voor zijn inwoners moet en kan betekenen. Dit dwingt tot pijnlijke maar noodzakelijke keuzes voor de nabije toekomst. Lees ook hier waarom we voorstander van de herindeling zijn.

Wilt u contact met het bestuur van Progressief '96?

Stuur gerust een email naar info@progressief96.nl

Bestuur Progressief'96

Marion Das 06- 34769134 marion.das@ziggo.nl
Kees Fennis 06-12520581 progressief96@planet.nl

© 2018 Mediaontwerp.nl