We waren Haaren, maar geen eenheid.

 

Ruim 25 jaar geleden was men er in Helvoirt, Haaren, Esch en later ook in Biezenmortel heilig van overtuigd dat we samen sterker zouden staan. We wilden als groene gemeente een robuuste buffer vormen tussen het opdringende stedelijke gebied. Vught, Oisterwijk, Boxtel of Tilburg waren bedreigend groot en te ver weg. Onze belangen zouden ondergesneeuwd raken, de afstand tussen burger en gemeente te groot zijn en we vreesden dat het dorpskarakter zou worden aangetast. Gelukkig kregen we met de vorming van de gemeente Haaren op 1 januari 1996 onze zin. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis werd hard gewerkt aan de Haarense identiteit en aan versterking van de banden tussen de vier dorpen. Nieuwe politieke partijen zoals Progressief ’96, een verse burgemeester (Hans Haas), een eigen vlag en logo, een nieuw gemeentehuis in het hart van Haaren, moesten zorgen voor een frisse politieke wind. De start van de gemeente Haaren ging echter gepaard met grote personele en financiële problemen. De beginjaren waren moeilijk. Tegelijkertijd veranderde de wereld zo snel en ingrijpend dat het de gemeente Haaren moeite kostte om dat allemaal bij te benen. De maat van Haaren sloot onvoldoende aan bij maatschappelijke veranderingen en bij decentralisatie van landelijke taken naar de gemeenten. Om toch voldoende bestuurskracht te hebben voelde Haaren zich gedwongen aan allerlei samenwerkingsverbanden deel te nemen, waarmee telkens een stukje van haar autonomie werd afgestaan. Ambtenaren en bestuurders deden ontzettend hun best, maar de complexiteit en schaal van veel vraagstukken groeide Haaren boven de pet.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 pleitte Progressief ’96 nadrukkelijk voor een nieuwe herindeling. Andere partijen reageerden afwijzend. Zij kozen voor bestuurlijke samenwerking met behoud van de eigen zelfstandigheid. Progressief ’96 dacht daar anders over. Dat gold ook voor de meerderheid van de burgers. Na een reeks van dure onderzoeken, burgerpanels, protestacties en vergaderingen ging de gemeenteraad een paar jaar geleden kreunend en krakend akkoord. De meeste inwoners wilden dat Haaren werd opgedeeld en zo geschiedde. En weer kregen de inwoners dus hun zin. Inmiddels zijn we hartelijk welkom geheten door de burgemeesters van de nieuwe gemeenten. Die hebben er alle vertrouwen in en zijn blij met de toevoeging van een prachtig dorp aan hun mooie gemeente. Er is bij de verkiezingen van november 2020 veel beloofd en we hoeven ons geen zorgen te maken over ons dorpskarakter. Helvoirt blijft Helvoirt, Haaren zal Haaren blijven, Esch blijft de glimlach van Brabant en Biezenmortel blijft altijd zich zelf. Hoe ingrijpend deze herindeling bestuurlijk ook is, ons dagelijks leven zal er niet ingrijpend door veranderen.

 

Besturen is vooruitzien. Dat zit per definitie in de genen van Progressief ’96. Na de gemeenteraadsverkiezing van 2018 had Progressief ’96 twee wethouders en vijf raadsleden die zorgden dat de beloofde herindeling werd waargemaakt. Dit succes kent vele vaders of zo u wilt moeders, maar uiteindelijk lukt het alleen als je bij verkiezingen het vertrouwen krijgt van een groot deel van de inwoners. Aangezien Progressief ’96 op termijn wordt opgeheven hopen we van harte dat U zich met uw progressieve opvattingen thuis zult voelen bij PvdA-GroenLinks of D66 (in Vught), PRO of D66 (in Oisterwijk) of C95 (in Boxtel). Blijf actief meedenken, laat u horen als opbouwend kritische burger. Men heeft beloofd goed naar uw mening te luisteren, maar dan moet u wel wat zeggen!
Politiek is en blijft mensenwerk, dat is afgelopen weken maar weer gebleken. We voelen ons nog verdrietig door het plotselinge overlijden van Adrienne Verschuren, een progressieve politica in hart, woord en ziel. We missen haar. Marion Das gaat de plaats van Adrienne in de raad van Oisterwijk overnemen, zodat we daar met haar en Jan van Ginneken toch twee ervaren ex-P96 leden in de raad hebben.
In dezelfde week maakte Brecht Gerritse bekend om persoonlijke redenen af te zien van een plaats in de gemeenteraad van Vught. Heel erg jammer, maar een geluk bij een ‘ongeluk’ is dat Nino de Lange zijn ‘Helvoirtse zetel’ gaat overnemen. We wensen Nino veel succes.

 

Tot slot bedanken we de vier dorpshuizen, waar we voor onze achterbanvergaderingen altijd gastvrij zijn ontvangen. Onze grootste dank gaat echter uit naar de inwoners die ons de voorbije jaren altijd steunden en op ons stemden.

 

Bestuur van Progressief ’96: Antoon van de Ven, Henry Molenaar, Kees Fennis, Martin Keijsers

 

 

 

In memoriam Adrienne

 

 

Wij zijn met stomheid geslagen en enorm verdrietig dat onze Adrienne er niet meer is. Het voelt zo onwerkelijk en dat is nog niet te vergelijken met wat dit voor haar man Yahia en kinderen Jazwin en Nala moet betekenen.

 

Zo plotseling en totaal onverwacht is Adrienne uit ons midden verdwenen.


Adrienne heeft mee aan de basis gestaan van Progressief Haaren, later Progressief ’96. Na een aantal jaren op afstand kwam ze in de politieke arena terug vanwege de herindeling. Zij heeft zich daar als burger en later als wethouder heel hard voor gemaakt. Daarbij verloor ze de inwoners zeker niet uit het oog.

 

Namens Progressief ’96 heeft ze zich tot en met afgelopen donderdag enorm ingezet voor de inwoners, scholen en verenigingen van de gemeente Haaren. Na deze periode afgesloten te hebben stond ze klaar om als raadslid in Oisterwijk aan de slag te gaan. En zoals ze zelf zei: “Voor alle inwoners van de gemeente Oisterwijk”.

 

Helaas zullen we niet meer kunnen genieten van haar inspanningen en resultaten van haar activiteiten.

 

Onze gedachten gaan nu uit naar Yahia, Jazwin en Nala. Wij wensen ze heel veel kracht toe in deze moeilijke tijd.

 

 

Bestuur en leden van Progressief ’96.


 

 

 

**********************************************************************************************************************************

 

Progressief 96: Dorpen aan zet

Progressief ’96 is de progressieve lokale politieke partij voor Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel.

Vier unieke karakteristieke dorpen met elk hun eigen sterke punten en uitdagingen. Progressief ’96 wil de dorpen versterken en samen met de inwoners klaarmaken voor de toekomst, die wat ons betreft per 2021 ligt bij andere gemeenten.
  • Progressief ’96 staat voor verantwoording nemen voor elkaar, samen leven met respect. Vooruitgang met behoud van natuur en milieu.
  • Progressief ’96 vindt dat de inwoners van de dorpen met elkaar op een prettige manier moeten kunnen leven en wonen in mooie, ruime, groene en duurzaam ingerichte dorpen.
  • Progressief ’96 vindt dat iedere inwoner volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving en zijn of haar talenten moet kunnen ontwikkelen: scholing, werk, inkomen, zorg, sport, kunst en cultuur.
  • Progressief ’96 staat voor een maatschappij waarin we met respect voor elkaar, met de natuur en het milieu omgaan.De dorpen zijn van de inwoners en het beleid is voor de inwoners. Progressief ’96 vindt daarom dat inwoners vooraf en tijdens de ontwikkeling en evaluatie van beleid betrokken dienen te worden. De dorpen zijn wat Progressief ’96 betreft aan zet en de gemeente volgt. Progressief ’96 staat voor een gemeente die luistert naar de inwoners in plaats van een gemeente waar de inwoners naar moeten luisteren.

Wilt u contact met het bestuur van Progressief ’96?

Stuur gerust een email naar info@progressief96.nl

Bestuur Progressief ’96

Antoon van de Ven  antoonvandeven2018@outlook.com   06 - 4300 6988

Henry Molenaar       henry.molenaar@home.nl

Martin Keijsers       m.keijsers@home.nl 

Kees Fennis            progressief96@planet.nl                   06 - 1252 0581

© 2018 Mediaontwerp.nl