Opiniestuk Progressief’96: koester het buitengebied!

 

B&W van Haaren gaat het bestemmingsplan Buitengebied actualiseren. Dat gaat over een belangrijk gebied waar veel aan de hand is. Er zal voorzichtig gewerkt moeten worden, vinden Chris Snellen en Sander Wieringa, die zich voor Progressief’96 bezig houden met ruimtelijke ordening en omgevingsrecht.

In een visiedocument schrijven ze over kansen en bedreigingen in het buitengebied. De bedreiging is dat er door leegkomende boerenbedrijven verrommeling komt. Kansen zien de auteurs voor de natuur, die het door veeteelt en verkeer zwaar te verduren heeft maar nu verstrekt kan worden.

De progressieven hebben de wet en de provincie aan hun zijde, schrijven ze. De provincie heeft bepaald dat in de zg. groenblauwe mantelzone - ruwweg het buitengebied van Helvoirt en stroken bij de beekdalen – geen nieuwe bedrijvigheid mag ontstaan tenzij die leidt tot versterking van natuur en landschap. Vrijkomende boerderijen kunnen hier dus alleen omgezet worden naar woningen. In de zg. gemengde zone – het grootste deel rond het dorp Haaren – kunnen boerderijen eventueel omgezet worden naar lichte en kleinschalige bedrijvigheid, of woningen.

Ook pleiten de auteurs voor definitieve oplossingen van pijnpunten als Haarendael, de Noenes, de bosjes van de Distelberg en Duinoord. Ze hopen tenslotte dat het nieuwe bestemmingsplan eraan bijdraagt dat er nieuwe natuur ontstaat.

Lees het hele visiedocument hier: buitengebied-progressieve-visie

 © 2015 Mediaontwerp.nl