De gezichten van Progressief '96Tiny AssinkIk ben geboren en getogen in Helvoirt en gehuwd met Corrie. We hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Van oorsprong ben ik metselaar van beroep. Na een middelbare beroepsopleiding en verschillende kaderopleidingen bij de vakbeweging, heb ik tot juli 2008 gewerkt bij FNV Bouw, een vakbond die actief is in de bouw- en houtnijverheid. Inmiddels kan ik genieten van mijn pensioen. In 2010 werd ik gekozen tot lijsttrekker van Progressief 96. In aanloop naar de verkiezingen van maart 2014 hebben onze leden mij opnieuw gekozen tot lijsttrekker van Progressief 96. Ik besef ter terdege dat er een zware taak op mijn schouders rust. Het brengt immers een flinke verantwoording met zich mee. Net als bij de vakbond spreekt mij het sociale gezicht van Progressief 96 het meeste aan. Daarom ben ik al jarenlang actief in deze partij, sinds maart 2010 als lid van de gemeenteraad. Buiten de gemeentepolitiek heb ik ook nog een paar hobby‘s. Bij badmintonclub BC Shuttle in Helvoirt ben ik al heel lang actief als jeugdleider, trainer en, sinds enkele jaren, ook als voorzitter. Bij FNV bouw ben ik als vrijwilliger actief in het begeleiden van zieke werknemers. Daarnaast ben ik als vrijwilliger van de Knotploeg actief in de natuur met het knotten van wilgen. Met progressieve groet,

Tiny Assink
Fractie voorzitter P96
Tel 0411-641708
e-mail tinyassink@home.nl


Carine Blom-KerstensWoont in Biezenmortel en daarvoor in Helvoirt. Carine is 45 jaar, getrouwd heeft twee dochters en is afgestudeerd als neerlandicus.
Ze is wethouder geweest voor Progressief‘96 van 2006 tot 2010 en had onder andere Sociale Zaken, Wmo, Onderwijs en Dorpsontwikkelingsplannen in haar portefeuille. Daarna was ze in 2010 en 2011 raadslid in de gemeente Haaren. In haar vrije tijd zet ze zich o.a. in voor voetbalclub VCB in Biezenmortel en muziekvereniging Gregorius in Haaren.
Met name het welzijn van onze inwoners, de leefbaarheid in de dorpen en het op peil houden van voorzieningen in onze 4 dorpen gaat haar zeer aan het hart. Er is de laatste jaren veel en ondoordacht bezuinigd. Veel is weggestreept zonder te kijken of het op een andere manier wèl zou kunnen. Dat er bezuinigd moest worden vanwege de economische omstandigheden is onontkoombaar, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. De inwoners zijn nu meer níet, dan wèl meegenomen in het bezuinigingsproces. Ze zijn achteraf geconfronteerd met voldongen feiten en met de gevolgen. Sommige daarvan dringen nog niet eens door, zoals de peuterspeelzaal die geen geld meer gaat krijgen, de bibliotheek die wegbezuinigd is vanaf 2015 en ook het muziekonderwijs dat abrupt niet meer gesubsidieerd wordt, terwijl dit alles juist zo goed is voor de ontwikkeling van kinderen en voor het plezier dat je met elkaar hebt in je dorp. Mogelijkheden om op inhoud mee te praten en zo gezamenlijk van binnenuit keuzes te maken zijn er niet geweest.
Carine zal zich met name inzetten om dit tij te keren en waar mogelijk te herstellen. Daarnaast moeten kinderen en mensen die (even) niet in een goede positie zitten, in financiële zin of qua gezondheid, in haar ogen waar nodig op maat geholpen worden om dit goed te doorstaan en zoveel mogelijk mee te kunnen blijven doen in de gemeenschap. Zeker ook de kinderen die daarbij betrokken zijn. Je kunt niet alles opvangen, maar veel wèl waardoor levenslange achterstanden niet nodig zijn.

Jan van GinnekenWoont in Biezenmortel. 21 jaar. Twee jaar actief lid van P96 en commissielid vanaf augustus 2013. Studie SCW (Sociaal Cultureel Werk) net afgerond; volgend jaar studie Bestuurskunde. Was voorzitter en oprichter van de studentenraad aan het Koning Willem I College te Den Bosch. Daarnaast actief in diverse andere organisaties voor de maatschappij (b.v. Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, de vakbond etc.).
Ik richt me met name op de duurzaamheid van de 4 dorpen, waarbij je duurzaamheid moet interpreteren als houdbaar. De gemeente dient zorg te dragen voor een ieder in de vier dorpen en moet streven naar gedegen en houdbare dorpen. Ook als dit betekent dat de gemeente haar gebreken moet blootleggen en de pijnpunten niet wegwuift maar juist nader moet onderzoeken. Ook als dit betekent dat de gemeente er beter aan doet om zich op te splitsen en zo elk dorp zijn eigen weg gaat.
Dit dient te allen tijde getoetst te worden bij onze bewoners. Er moet een eerlijk verhaal uitgaan over de bezuinigingen en de afbraak van sociale - en basisvoorzieningen. Deze zijn immers ook niet meer houdbaar onder de huidige constructie. Daarnaast moeten we ons niet moedeloos vasthouden aan het idee dat onze 4 dorpen bij elkaar moeten blijven. Ook dit is onlogisch gezien de onderlinge contacten en de natuurlijke richtingen waar men naar toe trekt.

Dit staat hoog op mijn agenda: we moeten eerlijk durven zijn, we moeten in de spiegel durven kijken om zo te zien wat er allemaal negatief maar ook positief veranderd is door de jaren heen.


Met vooruitstrevende groet,
Jan van Ginneken
3e op de lijst van P96
Biezenmortelsestraat 35, Biezenmortel
Tel: 06-53 11 49 52

Brecht GerritseKleine, duurzame en collectieve bouwprojecten zijn de toekomst in de woningbouw.

Progressief betekent vooruit willen. Om ons heen zijn dingen in verandering, mensen zijn sneller en beter geïnformeerd. Ze komen vaker, op een georganiseerde wijze, uit voor hun mening en willen het liefst directe invloed op gemeentelijke ontwikkelingen.

De overheid doet zichtbaar stappen terug en geeft mensen meer ruimte om zelf invulling te geven aan oplossingen voor bepaalde problemen. Mijn interesse ligt primair bij het ontwikkelen van duurzame en energiezuinige woningen die passen bij een huizenmarkt in beweging. De tijd dat goed advies kon worden ingewonnen bij banken en projectontwikkelaars lijkt, gezien de crisis, voorbij. Burgers moeten het zelf gaan uitzoeken en gelukkig maar. Dat betekent dat er in Haaren nu eens beleid geformuleerd moet worden dat zich uitspreekt over duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Niet in de laatste plaats is het belangrijk te zien dat toekomstige bouwers mogen denken in andere termen dan winstbejag en steeds-maar-groter. Begrippen als ‘starters woning’, ‘stabilisering en woningmarktherstel’ raken uit de tijd. Er komt namelijk géén herstel maar eerder structurele verandering in de manier waarop mensen huizen willen bouwen en bewonen. De gemeente moet mensen die alternatieve mogelijkheden bieden. Echter, Progressief is niet voor het volbouwen van ruimten die eigenlijk de natuur toebehoren. Daarom wil ik inzetten op kleine, duurzame bouwprojecten, die door samenwerking en eerlijke financiering tot stand komen. Kennis delen en de mogelijkheden om te kunnen kiezen, zijn de voornaamste beginselen om interessante huizen te bouwen die hun waarde behouden. Dat er dus starterswoningen gebouwd worden die tegelijk ook finish-woning zijn, is een vorm van duurzaamheid. Hier voor moet in ieder geval de grondprijs omlaag, moeten stedenbouwkundige plannen worden aangepast en zal het gemeentebestuur zich niet langer laten adviseren door banken en makelaars, die alleen maar het ‘oude denken’ willen handhaven.

Mensen kunnen het zelf, ze weten beter wat goed voor hen is en het gemeentebestuur moet daarin niet leiden maar volgen. Ik sta dus voor zelf bouwen, via duurzame concepten, die rekening houden met de omgeving en luisteren naar de wensen van ieder individu.

© 2015 Mediaontwerp.nl