Raadsvergaderingen en andere verslagen

In verband met de reconstructie van onze website zijn de verslagen van de raadsvergaderingen verwijderd.
Maar niet getreurd: als u een goed beeld wilt krijgen van onze standpunten in actuele kwesties kunt u uw hart ophalen bij onze Progressiefjes. En de onderstaande artikelen.

19 maart 2017 - Te gek voor woorden (Door: Jos Barends)

Ik ben die meewarige blikken spuugzat. Als iemand me tegenwoordig vraagt waar ik woon, is het antwoord niet “Haaren” maar “in de buurt van Oisterwijk”.

De Raad heeft dus afgelopen donderdag besloten zelfstandig verder te gaan. We hebben het al eens gezegd. Bij de verkiezingen in 2014 ging Progressief 96 de verkiezingen in met de wens zo spoedig mogelijk op te splitsen. Bij de coalitieonderhandelingen werden we weggehoond alsof we melaats waren. Het is dan ook merkwaardig dat sommigen ons nu een populistisch standpunt verwijten, omdat we nog niet zo lang geleden slechts onbegrip ontmoetten. Na volksraadplegingen die aan duidelijkheid niets te raden overlieten, na de inschakeling van een bekwaam maar peperduur bureau (dat tot dezelfde uitkomst kwam als de overgrote meerderheid van de Haarense inwoners), na een besluit van de voltallige Raad zelf om op te splitsen, na wederom een bevestiging maar nu van de Provincie én na een poging een enquê onder de Haarense inwoners te houden, zijn we nu – 3 jaar verder – weer helemaal terug bij af. De Haarense Raad heeft besloten... een referendum te gaan houden.

Nu kennen we in Nederland het raadgevend referendum. Het College kan de uitkomst naast zich neerleggen. Gezien de kracht van de lijm op het huidige pluche, dat geldt naast de collegepartijen ook voor het CDA, is dat waarschijnlijk. De redenen geef ik u nu al. De meerderheid was niet overtuigend genoeg, men heeft de noodzakelijke uitleg zelfstandig te blijven nog steeds niet goed begrepen, de vraagstelling was niet duidelijk genoeg. Absurde voorbeelden? De Raad heeft al een keer geprobeerd een vraagstelling te verzinnen over welke plaatsen eveneens als mogelijke partners zouden kunnen dienen, wat uitliep op een krankzinnige vertoning. Daarbij zouden al die dorpen en steden wel op hun bestuurskracht en toekomstbestendigheid moeten worden getoetst, anders ging het feest niet door. Die toets was overigens voor Haaren niet noodzakelijk vond men. Nu, na al die jaren heeft het College nog een gewichtig besluit genomen. Men gaat het allemaal van nu af nog eens uitleggen. Een beetje buitengewoon onderwijs aan onze inwoners. Vroeger noemde men dat de BLO-school.

En dan werd de oproep gedaan de hele zaak uit de Haarense politiek te trekken, oftewel vanaf nu lief voor elkaar te zijn. Begrijpt u het ook niet meer? kan het niet meer uitleggen. Het is allemaal een beetje te gek voor woorden.

Eén ding is zeker. Over een jaar zijn er verkiezingen. Dan mag een nieuw College de puinhopen van het huidige College opruimen en de krachten bundelen om een bestuurskrachtige gemeente met de buren te vormen.


3 maart 2017 - Herindeling; en mijn dorp dan? (Door: Carine Blom)

Er zijn veel vragen: Heb je als inwoners nog wel een stem in het geheel? Verandert mijn dorp? Blijft mijn vereniging bestaan en de basisschool in ons dorp? En de landelijkheid? Hoe laat ik straks weten dat we het ergens niet mee eens zijn, en telt mijn stem nog wel?

Op al deze vragen kan ik met een gerust hart antwoorden: ja, dit alles blijft gewoon bestaan. Je dorp blijft gewoon je dorp zoals het nu is. Net zoals hierin 20 jaar geleden bij de vorige herindeling ook niks wezenlijks veranderd is. En zoals bijvoorbeeld Liempde nog steeds Liempde is en Cromvoirt nog steeds Cromvoirt.

Ja, maar hoe dan? En hoe weet je dat zeker? En waarom dan herindelen? Herindelen is nodig omdat kleine gemeenten de benodigde ambtenaren niet meer kunnen betalen. Haaren doet nu al voor meer dan 50% van haar budget het werk niet meer zelf en neemt daarover ook niet meer zelfstandig de besluiten. Tel je de samenwerkingen daarbij op dan hebben wij als gemeenteraad en college kort door de bocht genomen een heel kleine stem. En daar komt nog bij dat een grotere gemeente een grotere vinger in de pap heeft, zowel in de regio als landelijk aan de tafels waar het geld wordt verdeeld en de beslissingen worden genomen. Zo heeft bijvoorbeeld Vught €600 miljoen vrijgespeeld voor aanpassingen in het dorp vanwege de N65 en het spoor. Haaren heeft maar 1,5% van dat bedrag binnengehaald voor de N65, en dat dan nog alleen omdat ze mee konden liften met het verhaal en de kracht van Vught.

Hoe worden dan bij de komende herindeling onze belangen van ons dorp gewaarborgd? Dat gebeurt door deze met elkaar van te voren uit te spreken en vast te leggen. Er komt een onderzoek waarbij ook inwoners en verenigingen betrokken worden, zowel in onze eigen dorpen als in de gemeenten waar we het gesprek mee aangaan. Er wordt gekeken naar welke voorzieningen we nu hebben (scholen, gemeenschapshuizen, subsidies, zorg, inkomensondersteuning etc.) en wat de voorwaarden zijn waaronder een samengaan wel zal gaan, en wanneer dit zeker niet zal kunnen. Op basis daarvan worden de gesprekken met de buurgemeenten opgestart. Als blijkt dat er onoverkomelijke verschillen zijn, dan gaat het niet door en wordt eventueel een andere partner gezocht.

Maar bedenk dat het zo is, bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, dat je in het Haaren van nu het minst voor je belastinggeld krijgt in vergelijking met de omringende gemeenten. Andere gemeenten hebben een echte bibliotheek, centraal georganiseerd en betaalbaar muziekonderwijs, de sportaccommodaties zijn goed en kunstgras lag er al lang. Ook subsidies en ondersteuning aan verenigingen zijn vaak fors hoger dan bij ons. Dus laat je niet gek maken: we zullen er alleen maar op vooruit gaan!



© 2017 Mediaontwerp.nl