Nieuws

24-02-2018 Campagnevideo 1
Onze lijsttrekker, Carine Blom, legt uit waarom wij vinden dat de dorpen van de gemeente Haaren aan zet zijn, zowel nu als na de opsplitsing.23-02-2018 Heusden schrikt van kritiek

Burgemeester Roel Augusteijn van Heusden is blijkbaar geschrokken van de kritiek vanuit Helvoirt. De gemeenteraad van Heusden had deze week zijn voorstel aangenomen om het hele natuurgebied van Helvoirt in te lijven bij Heusden, na de opsplitsing van de gemeente Haaren. Helvoirtenaar Tiny Assink, fractievoorzitter van partij Progressief ’96, had daar scherpe kritiek op. Volgens Assink is dit is een "annexatiepoging". Als het aan Progressief ’96 ligt plaatste Heusden zich met deze opstelling buiten het opsplitsingsgesprek.

Burgemeester Augusteijn zegt nu in het Brabants Dagblad dat hij met zijn Haarense collega wil praten of actie nodig is naar aanleiding van de kritiek. Reacties op de social media getuigen van de wens van veel Helvoirtenaren om niet aan Heusden toe te geven maar om heel Helvoirt bij Vught te voegen. Het natuurgebied beslaat ongeveer een derde van het grondgebied van Helvoirt.21-02-2018 Annexatiewens van Heusden

De gemeenteraad van Heusden heeft gisteren besloten om zich nadrukkelijk in te zetten om het gehele natuurgebied van de Loonse en Drunense Duinen, dat zich nu nog op Haarens grondgebied bevindt, toe te delen aan de gemeente Heusden. Progressief ’96 ziet dat als een ongepaste annexatiewens van Heusden. Het gaat om meer dan een derde van het Helvoirtse grondgebied.

Wethouder Wim van Engeland van Heusden zei tegen de Heusdense gemeenteraad dat er nog van alles bekeken moet worden, maar: "Het gaat slechts om een grenscorrectie. Wij kijken ook naar de wensen van de inwoners maar of daar rekening mee wordt gehouden zal blijken". Progressief ’96 heeft daar met grote verbazing kennis van genomen. De Gemeenteraad van Haaren besloot op 21 december 2017 dat bij de opsplitsing de "historische grenzen van de dorpen" uitgangspunt zijn. En de historisch grens van Helvoirt omvat al 800 jaar ook het natuurgebied. Alle partijen in Haaren, behalve de VVD, hebben uitgesproken dat héél Helvoirt bij Vught moet komen. Uitzondering alleen als inwoners specifieke grenscorrecties willen en daar goede gronden voor zijn. Inwoners en omwonenden van het nationaal park hebben in een breed ondertekende petitie aangestuurd op samenvoeging bij Vught. Heusden gaat nu dus dwars tegen die wens van de Helvoirtenaren in.

De reden die Heusden noemt is: "Hiermee komt de zorg voor de natuur, het onderhoud en de handhaving grotendeels in één hand, wat de slagvaardigheid ten goede komt." Progressief ’96 vindt dat kul. Er is een Overlegorgaan Loonse en Drunense Duinen, waarin vijf gemeenten, twee waterschappen, de Provincie en grondeigenaren meedoen. Als Heusden zijn zin krijgt wordt het één gemeente minder. Hoezo "grotendeels in één hand"? Als het aan Progressief ’96 ligt valt over deze insteek van Heusden straks met het nieuwe gemeentebestuur van Haaren niet te praten. Progressief ’96 wil dat héél Helvoirt straks als groot, mooi en sterk dorp naar Vught gaat en niet in tweeën of drieën wordt gescheurd.14-02-2018 Verkiezingen in aantocht
Door Jos Barends

Wekelijks koopt de gemeente 2 pagina's in de Meierij om u op de hoogte te houden van wat zich op het gemeentehuis afspeelt. Geen mens leest ze behalve misschien de columns van de collegeleden. U heeft in de afgelopen 4 jaar niets gemist wanneer u ook daarvan geen kennis heeft genomen. Altijd gingen ze erover hoe fijn en hoe mooi het in Haaren wel is dankzij de tomeloze inzet van de wethouders en de deskundige leiding van de burgemeester. Afgelopen weken veranderde dat. In niet mis te verstane bewoordingen werd Progressief ’96 de maat genomen. Een minder fijnbesnaarde geest zou zeggen "verrot gescholden".

Waar ging het over? Carine Blom heeft zich als lijsttrekker van Progressief ’96 onomwonden uitgesproken voor een tunnelbak voor doorgaand verkeer in plaats van een fietstunnel tussen Helvoirt en Haaren onder de N65. En dat was woordbreuk alsook volksverlakkerij aldus de heer Van den Dungen. In mei 2016 heeft er kennelijk een vergadering plaatsgevonden waarbij de raad unaniem instemde met een fietstunnel. Dat laatste kan niet bestreden worden maar er hoort wel iets bij. Onze wethouder was N65-gedelegeerde namens de raad. Hij bracht verslag uit over de vele bijeenkomsten die hij bijwoonde met Rijkswaterstaat, de Provincie en het Rijk. In openbare raadsvergaderingen heeft hij daar inderdaad een aantal keren over gemompeld. Belangrijker echter is zijn inzet bij de onderhandelingen. De argeloze Haarense inwoner leefde in de veronderstelling dat Van den Dungen er met bloed zweet en tranen een fietstunnel uit had gesleept en dat dat de enige keuze in 2016 was: helemaal niks of een fietstunneltje. Een kind kan begrijpen dat daar nu protest tegen wordt aangetekend, niet alleen door de bevolking maar eveneens door de politiek die de bevolking zou moeten vertegenwoordigen. Dat de keuze, nu er echt een keuze lijkt te zijn, een heel andere is dan in 2016 zou ook een wethouder met ondermaats onderhandelingsresultaat niet moeten verbazen. Nog bonter maakt wethouder Van den Brand het. Hij is niet boos maar heel verdrietig over het standpunt van Progressief ’96 met betrekking tot Haarendael. Zij hebben immers alle "voorlichtingsavonden" gemist.

Hoe zat het werkelijk?

Vier jaar geleden, toen het College zijn grip op het proces begon te verliezen en de zaak gierend uit de hand ging lopen, kwamen burgemeester en wethouders met het voorstel uitsluitend en alleen in beslotenheid over Haarendael te vergaderen. Progressief ’96 deed daar niet aan mee. Progressief ’96 vond het namelijk een zaak die in de openbaarheid bediscussieerd moest worden. Zo hebben ze inmiddels inderdaad vele "voorlichtingsavonden" gemist. Nu de chaos compleet is, er 4 ton aan juristen is uitgegeven en de gedenkplaats gesloten is, klaagt de wethouder dat Progressief ’96 zijn verantwoordelijkheid zou ontlopen. Je moet maar lef hebben. De verkiezingen zijn in aantocht. De collegeleden manen iedereen zich fatsoenlijk te gedragen. Terecht. Daar hoort ook bij dat je als College geen misbruik maakt van door de belastingbetaler gefinancierde redactionele pagina's zonder mogelijkheden tot weerwoord.06-02-2018 Helvoirt aan zet!
Op 21 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad van Haaren kiezen. Voor de laatste keer. Want de gemeente Haaren wordt binnen drie jaar opgesplitst. Progressief ’96 heeft daar jarenlang, als enige partij, voor geknokt. Een grote meerderheid is het daarmee eens, bleek uit de burgerpeiling van vorig jaar. Vooral hier in Helvoirt. Helvoirt wil bij Vught. En dan héél Helvoirt, inclusief de Distelberg, het Nationaal Park en de delen onder de N65. Progressief ’96 staat daar vierkant achter. Andere politici willen dat van Helvoirt een stuk naar Heusden gaat, een stuk bij Haaren naar Oisterwijk en de rest naar Vught. Maar Progressief ’96 ziet daar niks in en vindt dat de historische dorpsgrens van Helvoirt moet blijven zoals die is en zoals die al sinds eeuwen was. Zie de gemeentekaart van 1868. In oppervlakte bijna net zo groot als Vught plus Cromvoirt.

Zo blijft Helvoirt een groot en mooi dorp in het groen. Een dorp waar Vught rekening mee moet houden. Wij willen ervoor zorgen dat Helvoirt nog sterker wordt. Grote bestuurszaken kun je beter in een groter verband aanpakken, maar dorpszaken moet je in je eigen dorp regelen. Dus krijgt Helvoirt wat ons betreft straks een dorpsraad of een ander stevig inwonersplatform. Want dat zei ons de burgerpeiling: de inwoners van Helvoirt willen weer baas in eigen dorp zijn.

Intussen moeten we nog enkele acute problemen opruimen. De reconstructie N65 moet anders: een tunnelbak en goede oversteken. En geen ellendige afsluiting tijdens het werk. De natuur van Helvoirt moet beter beschermd worden. Er moet beter overleg zijn met betrokkenen in plaats van heilloze rechtszaken. Drugshandel en verslaving willen we lokaal en met elkaar aanpakken. Helvoirt moet als groot en sterk dorp naar Vught. Een dorp dat voorop loopt met duurzaamheid, rust, verenigingen, mooi wonen, zorgzame mensen en goede voorzieningen.

Daar maakt Progressief ’96 zich sterk voor.

Uw raadskandidaten voor Helvoirt zijn Carine Blom, Tiny Assink, Brecht Gerritse en Sander Wieringa.

© 2017 Mediaontwerp.nl