Progressiefjes

 

06-12-2018 Een verademing

14-02-2018 Verkiezingen in aantocht

06-02-2018 Helvoirt aan zet!

01-01-2018 Historische dag

06-11-2017 En dan nu hup, aan de slag!

13-10-2017 De Burgerpeiling en hoe nu verder

12-10-2017 Stuurlui

11-10-2017 Karretje in de poep

21-06-2017 In memoriam Frans Ronnes

24-05-2017 Vertrouwen

22-03-2017 Te gek voor woorden

15-03-2017 Donderdag 16 maart 20.00 uur Gemeentehuis!

30-01-2017 Een toekomst voor Haaren

23-01-2017 Notulen van een raadsvergadering

11-11-2016 Soms is het echt leuk!

09-11-2016 Omdat hij graag overtuigd wordt

02-11-2016 De Bok schiet bokken

26-10-2016 Over Haarendael, een bericht vanuit 'uw' gemeenteraad van Haaren

12-10-2016 Onze Raad

05-11-2014 Heibel in de tent?

12-10-2014 Een avondje Haaren

05-10-2014 Een probleempje

09-06-2014 En zo is het gekomen ...

23-03-2014 Bedankt en tot ziens

13-03-2014 Verkiezingsbeloften

22-02-2014 Programma's

03-02-2014 Een beetje in de war?

 


Een verademing

 

06-12-2018

 

De Haarense Raad heeft voor de laatste keer zelfstandig de begroting beoordeeld en met overweldigende meerderheid goedgekeurd. Geen wonder, want het ding zat goed in elkaar. Man en paard, de grote knelpunten als de N65 en de gemeenschapshuizen, werden benoemd en voor zover mogelijk werden er bedragen voor geraamd. Zeker, de 2 VVD-leden stemden na een vlammend betoog tegen maar als je nu vraagt wat hun bezwaren eigenlijk waren, zal geen mens het zich meer herinneren.
Vorige week werden de raadsleden bijgepraat over de praktische consequenties van de Ahri-procedure. Nu kunnen we ons voorstellen dat u daar geen minuut minder om geslapen heeft, maar vanaf 18 december moet er overleg plaatsvinden met de ontvangende gemeenten en de Provincie over nut en noodzaak van het geld dat Haaren nu nog gaat uitgeven. En toen werd het toch wel even akelig stil. Net alsof nu pas “de ernst” van de situatie doordrong.
Een wijs mens zal zich nu afvragen waarom in de 8 jaar voorafgaand aan de huidige raadsperiode aan de projecten die toen ook al hoog op de agenda van elke fractie stonden niets werd gedaan. Er werd immers van de daken geroepen dat we er financieel uitstekend voor stonden en dat was ook zo. Wie niets uitgeeft, houdt geld over. Deed dat College dan helemaal niets? Nee. Er werd gebouwd, het centrum van Helvoirt werd gerenoveerd en verder hadden wethouder Van de Brand en Van den Dungen het onwaarschijnlijk druk met het bevechten van de zelfstandigheid van Haaren.
Gelukkig zijn de bakens verzet. Het huidige College heeft voortreffelijk werk verricht in het half jaar dat het er nu zit. Er is open overleg met de Raad en onze inwoners, het herindelingsproces ligt op schema, de relatie met de ontvangende gemeenten is uitstekend en het met veel poeha aangekondigde fietstunneltje onder de N65 lijkt vervangen te worden door een ongelijkvloerse kruising.
Rest voorlopig weinig anders dan complimenten aan onze huidige bestuurders.

 

Jos Barends
Raadslid Progressief ’96

terug naar Progressiefjesindex
 

Verkiezingen in aantocht

14-02-2018

Wekelijks koopt de gemeente 2 pagina's in de Meierij om u op de hoogte te houden van wat zich op het gemeentehuis afspeelt. Geen mens leest ze behalve misschien de columns van de collegeleden. U heeft in de afgelopen 4 jaar niets gemist wanneer u ook daarvan geen kennis heeft genomen. Altijd gingen ze erover hoe fijn en hoe mooi het in Haaren wel is dankzij de tomeloze inzet van de wethouders en de deskundige leiding van de burgemeester. Afgelopen weken veranderde dat.

In niet mis te verstane bewoordingen werd Progressief '96 de maat genomen. Een minder fijnbesnaarde geest zou zeggen "verrot gescholden".

Waar ging het over? Carine Blom heeft zich als lijsttrekker van Progressief '96 onomwonden uitgesproken voor een tunnelbak voor doorgaand verkeer in plaats van een fietstunnel tussen Helvoirt en Haaren onder de N65. En dat was woordbreuk alsook volksverlakkerij aldus de heer Van den Dungen. In mei 2016 heeft er kennelijk een vergadering plaatsgevonden waarbij de raad unaniem instemde met een fietstunnel.
Dat laatste kan niet bestreden worden maar er hoort wel iets bij.

Onze wethouder was N65-gedelegeerde namens de raad. Hij bracht verslag uit over de vele bijeenkomsten die hij bijwoonde met Rijkswaterstaat, de Provincie en het Rijk. In openbare raadsvergaderingen heeft hij daar inderdaad een aantal keren over gemompeld. Belangrijker echter is zijn inzet bij de onderhandelingen. De argeloze Haarense inwoner leefde in de veronderstelling dat Van den Dungen er met bloed zweet en tranen een fietstunnel uit had gesleept en dat dat de enige keuze in 2016 was: helemaal niks of een fietstunneltje. Een kind kan begrijpen dat daar nu protest tegen wordt aangetekend, niet alleen door de bevolking maar eveneens door de politiek die de bevolking zou moeten vertegenwoordigen. Dat de keuze, nu er echt een keuze lijkt te zijn, een heel andere is dan in 2016 zou ook een wethouder met ondermaats onderhandelingsresultaat niet moeten verbazen.

Nog bonter maakt wethouder Van den Brand het. Hij is niet boos maar heel verdrietig over het standpunt van Progressief '96 met betrekking tot Haarendael. Zij hebben immers alle "voorlichtingsavonden" gemist. Hoe zat het werkelijk? Vier jaar geleden, toen het College zijn grip op het proces begon te verliezen en de zaak gierend uit de hand ging lopen, kwamen burgemeester en wethouders met het voorstel uitsluitend en alleen in beslotenheid over Haarendael te vergaderen. Progressief '96 deed daar niet aan mee. Progressief'96 vond het namelijk een zaak die in de openbaarheid bediscussieerd moest worden. Zo hebben ze inmiddels inderdaad vele "voorlichtingsavonden" gemist. Nu de chaos compleet is, er 4 ton aan juristen is uitgegeven en de gedenkplaats gesloten is, klaagt de wethouder dat Progressief '96 zijn verantwoordelijkheid zou ontlopen. Je moet maar lef hebben.

De verkiezingen zijn in aantocht. De collegeleden manen iedereen zich fatsoenlijk te gedragen. Terecht. Daar hoort ook bij dat je als College geen misbruik maakt van door de belastingbetaler gefinancierde redactionele pagina's zonder mogelijkheden tot weerwoord.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex
Helvoirt aan zet!

06-02-2018

Op 21 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad van Haaren kiezen. Voor de laatste keer. Want de gemeente Haaren wordt binnen drie jaar opgesplitst. Progressief '96 heeft daar jarenlang, als enige partij, voor geknokt. Een grote meerderheid is het daarmee eens, bleek uit de burgerpeiling van vorig jaar. Vooral hier in Helvoirt.

Helvoirt wil bij Vught. En dan héél Helvoirt, inclusief de Distelberg, het Nationaal Park en de delen onder de N65. Progressief '96 staat daar vierkant achter. Andere politici willen dat van Helvoirt een stuk naar Heusden gaat, een stuk bij Haaren naar Oisterwijk en de rest naar Vught. Maar Progressief '96 ziet daar niks in en vindt dat de historische dorpsgrens van Helvoirt moet blijven zoals die is en zoals die al sinds eeuwen was. Zie de gemeentekaart van 1868. In oppervlakte bijna net zo groot als Vught plus Cromvoirt.

Zo blijft Helvoirt een groot en mooi dorp in het groen. Een dorp waar Vught rekening mee moet houden. Wij willen ervoor zorgen dat Helvoirt nog sterker wordt. Grote bestuurszaken kun je beter in een groter verband aanpakken, maar dorpszaken moet je in je eigen dorp regelen. Dus krijgt Helvoirt wat ons betreft straks een dorpsraad of een ander stevig inwonersplatform. Want dat zei ons de burgerpeiling: de inwoners van Helvoirt willen weer baas in eigen dorp zijn.

Intussen moeten we nog enkele acute problemen opruimen. De reconstructie N65 moet anders: een tunnelbak en goede oversteken. En geen ellendige afsluiting tijdens het werk. De natuur van Helvoirt moet beter beschermd worden. Er moet beter overleg zijn met betrokkenen in plaats van heilloze rechtszaken.
Drugshandel en verslaving willen we lokaal en met elkaar aanpakken.

Helvoirt moet als groot en sterk dorp naar Vught. Een dorp dat voorop loopt met duurzaamheid, rust, verenigingen, mooi wonen, zorgzame mensen en goede voorzieningen. Daar maakt Progressief '96 zich sterk voor.

Uw raadskandidaten voor Helvoirt zijn Carine Blom, Tiny Assink, Brecht Gerritse en Sander Wieringa.


terug naar Progressiefjesindex
Historische dag

01-01-2018

21 December 2017 had een historische dag moeten worden en misschien was het dat ook wel. Zoals nagenoeg altijd verliep ook die avond de raadsvergadering slaapverwekkend, zich eindeloos voortslepend en toch gebeurde er iets bijzonders. Unaniem werd immers besloten dat Haaren opgesplitst wordt en ophoudt te bestaan als zelfstandige gemeente.

Na jarenlange ellende, voor Haarense begrippen hele slechte dorpspolitieke verhoudingen, was de kogel door de kerk. De bijdrage van Progressief '96 was die avond eigenlijk het minst verrassend. Al jaren zijn zij er vast van overtuigd dat Haaren het bestuurlijk niet meer aan kan. Dat opsplitsing de oplossing is en het eigen karakter van de dorpen behouden kan blijven. Dat standpunt werd door alle anderen, elk met hun eigen toonzetting, fel bestreden. Omdat al die anderen op 21 december heel zuinig waren met hun complimenten dan maar even op deze plaats. Progressief '96 hield ondanks alle tegenwerking en obstructie voet bij stuk op grond van argumenten. Het moet maar eens gezegd worden.

De bijeenkomsten van de inwoners, nu ruim 4 jaar geleden, het buiten het College houden van Progressief 96, het rapport van Wagenaar en Hoes, het rapport Augusteijn, de bevindingen van gedeputeerde Spierings, de buitenparlementaire oppositie en uiteindelijk de volksraadpleging kwamen allemaal op hetzelfde neer: Haaren kan het niet meer alleen. En elke partij van CDA tot LLH, van VVD tot Samenwerking bestreed op zijn eigen wijze die boze buitenwereld. Heel soms op basis van argumenten maar veel vaker op basis van "Iedereen is gek behalve wijzelf" en "Haaren moet Haaren blijven". Het ontaardde ook in persoonlijke aanvallen. Augusteijn en Spierings deugden niet, met Progressief '96 hadden ze het helemaal gehad en mensen die zich buiten de raad roerden, waren oproerkraaiers.

En nu het gekke. Het CDA bleek na alle vertragingstactieken, het eindeloos rekken van procedures, op 21 december volledig bekeerd. Er was een andere woordvoerder die vooral pleitte voor haast. Er moest immers van alles en nog wat geregeld worden in korte tijd. Er moesten comités komen, supervisors en nog wat van die ingrediënten. Liefst nog voor volgende week. LLH en VVD waren het min of meer met elkaar eens. Voor hen had het allemaal niet gehoeven, maar nu het zover was wilden ze wel meewerken. Hoe zat het dan met Samenwerking '95? Die spraken verbitterd over hun diepe nederlaag. Zij bleven overtuigd van het bestaansrecht van een zelfstandig Haaren. En hoe krom hun motivering dan ook is, ze hielden voet bij stuk. Daarom, en omdat ze daarmee toch een behoorlijk deel van de bevolking vertegenwoordigen, verdienen ze evenals Progressief '96 een dikke pluim.

Laten we er dan ook gezamenlijk iets moois van maken.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex
En dan nu hup, aan de slag!

06-11-2017

Op 4 oktober tijdens de Burgerpeiling heeft u zich, opnieuw, uitgesproken voor herindelen, net zoals bij de eerdere bijeenkomsten in de dorpen en daarvoor bij de enquêtes. Voor ons was uw voorkeur al lang duidelijk en u heeft het weer bevestigd.

De peiling bevestigde niet alleen uw voorkeur maar laat ook zien dat u heel goed kunt invoelen wat het verschil is tussen uw dorp en de rol van een gemeente: U leeft en woont in het Dorp, en de Gemeente staat in dienst daarvan, zij moet zorgen dat het leven met elkaar in het dorp op een prettige en veilige manier kan. En dat wil zeggen dat de vereniging een betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft, dat kinderen veilig naar een goede school kunnen, dat je wanneer het even allemaal niet lukt je goede zorg, hulp en/of inkomensondersteuning krijgt en ga zo maar door. Een dorp dat ben je met elkaar, het is de plek waar je leeft, sport, een praatje maakt met de buurvrouw en waar je thuis bent en je thuis voelt.

En als het de gemeente op termijn niet of minder goed lukt om dat goed te regelen dan is het tijd om te kijken hoe het weer wel kan, in belang van het dorp. En dat is precies wat wij al langer zagen en waar de andere partijen gelukkig nu ook ja tegen gezegd hebben.

Aanvankelijk wilde de gemeenteraad pas op 21 december uitspreken over wat te doen met de uitslag van de burgerpeiling. Maar wij vonden 3 maanden wachten zonde van de tijd. Er is dan toch geen andere uitslag en je moet toch een keer met je billen bloot. Progressief '96 heeft daarom meteen na 4 oktober een extra raadsvergadering laten uitschrijven. En wij zijn blij dat uw en onze voorkeur voor herindelen uiteindelijk unaniem overgenomen is door de andere partijen in de raad.

Een heel belangrijke stap voorwaarts. Het betekent dat we nu echt kunnen beginnen. De gesprekken met de buren worden gestart en er gaat gekeken worden naar wat nodig is om de dorpen in de nieuwe gemeentes in te passen: met wie en wanneer en hoe.

Progressief '96 wil dat u als inwoners ook zeker een rol hierin krijgt. Het gaat immers om uw eigen dorp, uw nieuwe gemeente, die voor u aan de slag moet. In het Plan van Aanpak dat nu uitgedokterd wordt hebben wij dit ook expliciet als voorwaarde laten opnemen.

En als u nog iets dichter bij het vuur wil zitten en net als wij in de raad uw schouders onder de herindeling wil zetten nodigen wij u uit om ons, Progressief '96 te komen versterken: u bent meer dan welkom! Kom gerust eens langs op onze fractievergaderingen, stuur een mail of wordt lid. Uw mooie dorp is het zeker waard!

Carine Blom
Progressief'96

terug naar Progressiefjesindex
De Burgerpeiling en hoe nu verder

13-10-2017

Op 4 oktober heeft u duidelijk uw de voorkeur laten zien: herindelen! Wat ons betreft gaat dat dan nu ook in gang gezet worden. Het enige dat nog nodig is, is een duidelijk Ja vanuit de gemeenteraad. Dan weten de buurgemeenten genoeg en zullen ze zich gaan voorbereiden op gesprekken met ons.

Deze gesprekken worden gevoerd door de burgemeesters en wethouders. Zij zullen samen de nieuwe gemeenten gaan vormgeven. Belangrijk daarbij is wel dat er dan een college is dat niet langer met de rug naar de buren staat, maar gaat samenwerken aan een mooie toekomst voor uw dorp.

Bij dat vormgeven wordt u als inwoner uiteraard ook betrokken. Het gaat immers om uw dorp, uw nieuwe gemeente. Hoe dat gaat plaatsvinden is nog niet uitgewerkt, maar dÿt het gebeurt staat vast. Progressief '96 zou daarnaast graag zien dat er nu al dorpsraden of dorpscommissies komen. Die kunnen zaken, die spelen in het dorp, aankaarten bij de gemeente. Of liever nog, daar zelf over beslissen met een eigen budget. Zo is er altijd een goede vertegenwoordiging van uw dorp in de gemeente én direct in het dorp zelf.

Een herindelingsproces kan een mooi proces zijn, waar je eigenlijk alles in goed overleg kunt regelen. Het is ook niet nieuw. In de loop der jaren is al door veel gemeenten met grote tevredenheid zo'n zelfde herindelingsproces doorlopen. Overal net even anders, dat wel. In de 19e eeuw waren er in Nederland 1236 gemeenten en nu ruim 300. Steeds, omdat de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden groter werden, door de veranderende verzorgingsstaat en steeds meebewegend met de tijd.

De provincie bekijkt of het herindelingsproces goed verloopt. Zij heeft de taak om toezicht te houden: wordt de wet goed gevolgd en is er open en constructief overleg? Ze kijkt ook of het geld goed verdeeld wordt, of de organisatie goed geregeld wordt en of er geen onrechtmatigheden plaatsvinden. En zolang dat in orde is, houdt de provincie zich op de vlakte en laat ze de gemeenten samen de nieuwe werkelijkheid ontwikkelen.

Wij hebben er in ieder geval zin in! En willen onze schouders eronder zetten. En wil je meehelpen: welkom! Kom eens naar onze fractievergadering of word lid (info@progressief96.nl). Uw mooie dorp is het zeker waard!

Carine Blom
Progressief '96

terug naar Progressiefjesindex 

Stuurlui

 

12-10-2017

 

Er waren eens vier broers die naar de markt wilden om hun boerenkar te verkopen; we noemen ze voor het gemak Sam, Cor, Victor en Luuk. Ze hadden hem mooi opgepoetst en van een nieuw verfje voorzien. Omdat er even geen paard voorhanden was moesten ze zelf de kar voortduwen. Wie dat wel eens gedaan heeft weet hoe dat gaat: je zet je schrap, schouder aan schouder, je blik gericht op de grond die onder de kar vandaan komt; meer kun je ook niet zien want de kar is te hoog om eroverheen te kijken. Je slaakt wat verwoeste kreten en probeert er uit alle macht beweging in te krijgen. Zodra je de grond onder je voorbij ziet trekken weet je dat er beweging in zit. Dat lukte in dit geval ook: hij kwam vooruit.
Eigenlijk waren ze met z’n vijven maar Pietje werd nooit serieus genomen. Hij duwde ook niet mee maar liep ernaast en tuurde de weg af. Zijn waarschuwingen over de slechte staat van de weg waren tegen dovemans oren gericht: “Help maar liever mee in plaats van te lopen zeuren!” Ach, u kent die taferelen.
Het gedoe trok allengs meer bekijks. Ze werden flink aangemoedigd, maar er waren er ook die riepen dat ze beter een andere weg konden nemen: verderop was het erg modderig. Maar de broers wilden er niet van weten, werden steeds pissiger op Pietje en duwden stug voort: ze waren sterk genoeg en dat beetje modder wasten ze er wel weer af.
Helaas, dat bleek een vergissing: ze waren nog niet eens halverwege toen de kar tot de assen in de modder was gezakt. Het toegestroomde publiek dat dat had zien aankomen joelden hen uit. En de broers koelden hun woede op Pietje omdat hij niet mee geduwd had….

(vrij naar een verzinsel van B.V.)

Kees Fennis

terug naar Progressiefjesindex 

Karretje in de poep

 

11-10-2017

 

Bart, prominent raadslid van Samenwerking, kennen wij nauwelijks. Bij stemmingen zegt hij in aansluiting op een hoofdknikje van de fractievoorzitter braaf “voor” of “tegen” maar niemand heeft hem ooit op een bijdrage aan de discussie kunnen betrappen. Dat diepzinnig stilzwijgen heeft hij nu doorbroken. In een stukje na de burgerraadpleging schrijft hij dat Progressief’96 al jaren probeert "het karretje in de poep te rijden.”


Bart beschikt dus over beeldend vermogen en dat niet alleen. Hij deelt een enorm compliment aan de progressieven uit. Die zouden immers in staat zijn om als enige oppositiepartij met 4 van de 16 raadszetels een kar, wat voor wagentje dan ook, in de poep te laten rijden. In hetzelfde stukje wordt de Belangengroep afgeschilderd als een club met persoonlijke belangen, veel meelopers en een hoop ketelmuziek.


Jaren in de Raad, maar nu kent u Bart. De vraag blijft overigens welk karretje in de shit dreigt te verzinken. Wij kunnen ons daar hooguit het falen van het huidige College bij voorstellen. In dat geval heeft hij een rake typering gebruikt.


Waren het overigens de al bij de vorige verkiezingen gehouden bewonersbijeenkomsten of het klip en klare verkiezingsprogramma van Progressief’96 die Bart gemist heeft? Zijn het rapport Augusteijn, het rapport Wagenaar&Hoes, en het betoog van gedeputeerde Spierings hem nou echt volledig ontgaan? De argumenten van de Belangengroep en Progressief’96 misschien. Nee? Het bestuurskrachtonderzoek met de daarna volgende burgerraadpleging dan… Tevergeefs. U merkt het. Bart is het allemaal ontgaan. Hij zat erbij en hij keek ernaar, zag recht tegenover zich in de raadszaal de vijand zitten en dacht … kom, ik schrijf een stukje.


Over een ding zijn we het eens. Dat karretje tot zijn assen in de drek moet eruit getrokken worden. Dat Barts club daar niet direct de aangewezen instantie voor lijkt, is iedereen duidelijk. Progressief’96 wil een poging ondernemen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Kom eens langs bij een van onze fractievergaderingen of word lid. Ons mooie dorp is dat waard.

 

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex

 


 

In memoriam Frans Ronnes

21-06-2017

"Wat een gemis. De enige leraar waar ik als kind tegen op keek, letterlijk en figuurlijk", schreef een oud-leerlinge over Frans Ronnes. Zo is het. Hij dwong natuurlijk gezag af niet door wat hij deed maar door hoe hij was. Hij beheerste niet alleen het vak van burgemeester uitstekend maar bovenal was hij steun en toeverlaat voor heel veel Haarense mensen, ook als het moed vergde leed met anderen te delen. Hij was eerlijk, soms recht voor zijn raap en ongeduldig, maar stond voor zijn zaak en dwong wederzijds respect af. Discussies, hoe fel ook, ontspoorden nooit, en de persoonlijke verhoudingen bleven goed. Hij verstond immers de kunst van leiding geven. Progressief'96 vindt het een voorrecht hem gekend te hebben. Wij zullen hem niet vergeten.

Zijn vrouw Anny, niet zo maar een burgemeestersvrouw maar iemand die naast hem stond en in alle bescheidenheid veel voor mensen heeft betekend, zijn kinderen en kleinkinderen wensen we alle kracht toe bij dit verlies.

Progressief'96

terug naar Progressiefjesindex 

Vertrouwen

24-05-2017

Lokale politiek moet dicht bij de inwoners staan, daarvoor is het in het leven geroepen. Dicht bij de mensen betekent voor Progressief 96, dat je inwoners in je gesprek betrekt en verantwoording aflegt waarom je het besluit neemt wat je neemt. Niet alleen achteraf maar zeker ook in de aanloop naar je besluit. Dat is voor Progressief 96 de betekenis van Transparant en Zorgvuldig. In Haaren wordt door het college en de meerderheid van de gemeenteraad ook veel geroepen over Transparantie en zorgvuldigheid. Helaas lijken zij een andere betekenis aan deze woorden te geven.

Wat betreft Transparantie en Zorgvuldigheid:

Steeds meer wordt er bij de gemeenteraad van Haaren in kleine, besloten groepjes vergaderd. Wat dan vervolgens naar buiten komt zijn conclusies, maar de oordeelsvorming krijg je niet mee. Hierdoor kan je ook niet beoordelen of de besluiten op legitieme gronden tot stand zijn gekomen. En dit niet-openbaar vergaderen is er in de gemeente Haaren al een paar jaar aan het insluipen. Een paar recente voorbeelden: in het overleg van de fractievoorzitters waar eigenlijk alleen bepaald wordt wat er op de agenda van de raadsvergadering komt, wordt steeds geprobeerd om andere zaken ook maar meteen af te tikken. Let wel: deze bijeenkomst is besloten, het komt dan niet meer in de openbare raadsvergadering aan de orde. Over het dossier Haarendael is de afgelopen jaren niets openbaar besproken. Veel inwoners voelen zich bij dit onderwerp betrokken en zij hebben recht op alle relevantie informatie vinden wij. Helaas lijken de andere raadsfracties en het college hier anders over te denken. Progressief 96 heeft al vanaf het begin aangegeven dat dit niet acceptabel is en heeft dan ook niet aan deze overleggen deelgenomen. Maar het gaat verder...

In de perikelen rondom de opsplitsing van de gemeente Haaren gaat de door het college en de meerderheid van de raad ingezette weg van niet-openbaar zaken bespreken voort. Was er voorheen nog een klankbordgroep van inwoners, nu niet meer (kwam niet goed uit denken wij.) Het proces dat nu gevolgd wordt zou transparant zijn, dat is wat de meerderheid van de raad in hun motie en ook in hun brief naar de Provincie roept. Maar juist hier zijn de afgelopen tijd de nodige misstappen begaan. Waar Progressief 96 voorstander is van een open en eerlijke discussie, gaan de andere partijen die discussie steeds opnieuw uit de weg. En zijn zelfs boos als wij zaken wel openbaar willen bespreken. Wat vervolgens gebeurt:

1. Er wordt geroepen dat er geen tijd is voor een openbare vergadering. Voor bespreking van het Plan van Aanpak voor de Toekomst Haaren maar ook bij vragen vanuit de provincie. Dit is ook waarom Haaren steeds op de laatst mogelijke dag gereageerd heeft op vragen vanuit de Provincie, in tegenstelling tot de buurgemeenten die wel tijd vrijmaakten om openbaar te overleggen. Blijkbaar is het verschil tussen geen tijd hebben en geen zin hebben niet bij de andere fracties doorgedrongen. En zien ze geen verschil tussen niet willen en niet kunnen.

2. Ze zeggen dat zaken besproken zijn (bv Plan van aanpak toekomst Haaren). Het probleem bij het gebruik van dit woord —bespreken— is dat het twee dingen kan betekenen:
        a.Ik noem iets
        b.Ik wissel gedachten uit over iets.
Wij, Progressief 96 houden ons aan de tweede betekenis: gedachten uitwisselen.
Maar de rest van de raad en het college bedoelt: we hebben het genoemd en dus is het besproken. Tja dan wordt het wel heel makkelijk: dan is eigenlijk alles al wel een keer besproken en zijn ze klaar.


3. Vergaderingen vinden plaats achter gesloten deuren en in een kleine afvaardiging van de raad. Wel zo makkelijk, kan je daarbuiten ook niet aangesproken worden op wat je zegt en vindt. Het is niet te controleren. Je houdt zo ook inmenging van de inwoners ver buiten de deur. Probleem opgelost!

4. Er wordt gezegd dat sommige zaken niet in de raad besloten hoeven te worden want "ze" weten toch al wat de meerderheid van de raadsleden wil...

Dit laatste argument, 'we' hebben de meerderheid is eigenlijk nog wel het meest gebezigde en helaas ook het meest gevaarlijke van de gang van zaken in de gemeenteraad van Haaren. Zo verlaat je namelijk de democratie en glij je richting dictatuur: een kleine groep beslist, minderheidsstandpunten worden niet meegenomen, verantwoording wordt niet afgelegd, je bent niet controleerbaar en als iemand daar iets van vindt word je boos.
Een nieuw dieptepunt was dat onlangs stukken aan de raadsagenda zijn toegevoegd na afloop van de raadsvergadering, en er door het college in diverse media gedaan werd alsof de stukken behandeld waren (zie punt 3. Betekenis van Besproken). Toegeven dat het niet handig was, en de stukken eraf laten halen is niet in ze opgekomen. Dat riekt naar geschiedvervalsing, omdat het op die manier lijkt dat er punten in het openbaar zijn besproken (gedachten uitgewisseld en besluit over genomen), terwijl daar geen sprake van is geweest. En erger: er wordt ook vrolijk naar stukken en de datum van de vergadering verwezen, zelfs naar besluiten van het college die nergens terug te vinden zijn in besluitenlijsten.

In april 2016 is besloten tot opsplitsing op termijn. In die vergadering is door Progressief 96 gevraagd of ze echt kiezen voor opsplitsing en echt achter de rapporten staan en de inbreng van de inwoners, of dat ze deze formulering slechts gebruiken om later de zaak af te kunnen blazen. "Nee, hoe durfden we dat te veronderstellen!" In maart 2017,een klein jaar later, wilden 4 van de 5 fracties opeens opnieuw bekijken of opsplitsing wel noodzakelijk is?! Zorgvuldigheid is hier niet te vinden.

Er wordt vaak gesproken over vertrouwen. Er is weinig vertrouwen in politici, maar het lijkt er op dat een groot deel van de Haarense politici ook weinig vertrouwen heeft in de eigen inwoners laat staan in zichzelf. U — als inwoner — verdient beter! Wij zullen ons ervoor blijven inzetten alle relevante informatie in belangrijke kwesties boven water te krijgen en u als inwoner zo volledig mogelijk te informeren.

Progressief 96

terug naar Progressiefjesindex

Te gek voor woorden

22-03-2017

Ik ben die meewarige blikken spuugzat. Als iemand me tegenwoordig vraagt waar ik woon, is het antwoord niet "Haaren" maar "in de buurt van Oisterwijk".

De Raad heeft dus afgelopen donderdag besloten zelfstandig verder te gaan. We hebben het al eens gezegd. Bij de verkiezingen in 2014 ging Progressief 96 de verkiezingen in met de wens zo spoedig mogelijk op te splitsen. Bij de coalitieonderhandelingen werden we weggehoond alsof we melaats waren. Het is dan ook merkwaardig dat sommigen ons nu een populistisch standpunt verwijten, omdat we nog niet zo lang geleden slechts onbegrip ontmoetten. Na volksraadplegingen die aan duidelijkheid niets te raden overlieten, na de inschakeling van een bekwaam maar peperduur bureau (dat tot dezelfde uitkomst kwam als de overgrote meerderheid van de Haarense inwoners), na een besluit van de voltallige Raad zelf om op te splitsen, na wederom een bevestiging maar nu van de Provincie én na een poging een enquête onder de Haarense inwoners te houden, zijn we nu —;3 jaar verder — weer helemaal terug bij af. De Haarense Raad heeft besloten... een referendum te gaan houden.
Nu kennen we in Nederland het raadgevend referendum. Het College kan de uitkomst naast zich neerleggen. Gezien de kracht van de lijm op het huidige pluche, dat geldt naast de collegepartijen ook voor het CDA, is dat waarschijnlijk. De redenen geef ik u nu al. De meerderheid was niet overtuigend genoeg, men heeft de noodzakelijke uitleg zelfstandig te blijven nog steeds niet goed begrepen, de vraagstelling was niet duidelijk genoeg. Absurde voorbeelden? De Raad heeft al een keer geprobeerd een vraagstelling te verzinnen over welke plaatsen eveneens als mogelijke partners zouden kunnen dienen, wat uitliep op een krankzinnige vertoning. Daarbij zouden al die dorpen en steden wel op hun bestuurskracht en toekomstbestendigheid moeten worden getoetst, anders ging het feest niet door. Die toets was overigens voor Haaren niet noodzakelijk vond men. Nu, na al die jaren heeft het College nog een gewichtig besluit genomen. Men gaat het allemaal van nu af nog eens uitleggen. Een beetje buitengewoon onderwijs aan onze inwoners. Vroeger noemde men dat de BLO-school.

En dan werd de oproep gedaan de hele zaak uit de Haarense politiek te trekken, oftewel vanaf nu lief voor elkaar te zijn. Begrijpt u het ook niet meer? College en Raad zouden dan als politieke organen op afstand gaan opereren? Zich er helemaal niet meer mee gaan bemoeien? U mag het zeggen. Progressief 96 kan het niet meer uitleggen. Het is allemaal een beetje te gek voor woorden.

Eén ding is zeker. Over een jaar zijn er verkiezingen. Dan mag een nieuw College de puinhopen van het huidige College opruimen en de krachten bundelen om een bestuurskrachtige gemeente met de buren te vormen.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex

Donderdag 16 maart 20.00 uur Gemeentehuis!

15-03-2017

Al jaren wordt er in onze gemeente gediscussieerd over de toekomst. Wel of geen fusie, wel of niet herindelen, opsplitsen of toch weer niet.

Het standpunt van Progressief 96 hierin is vanaf het begin duidelijk geweest: Haaren moet vooruit en de beste optie is opsplitsen. Het is noodzakelijk: We raken in vergelijking met de regio steeds verder achterop. We bieden onze inwoners nu al fors minder dan gemeenten in de omgeving.
Deze gemeenten zien en merken dat ook. De gemeente Haaren kan het niet meer bolwerken, ontwikkelt niet meer en neemt slechts beperkte diensten af.
De andere gemeenten zijn betrokken bij u als inwoner en hebben hun hand uitgestoken.
Progressief 96 vindt dan ook dat het opsplitsingstraject zo snel mogelijk moet starten. Op www.haaren.nu hebben we onlangs in drie afleveringen ons duidelijke verhaal geplaatst waarom opsplitsing nodig is. Vele inwoners zijn het met ons eens, maar het college en de andere Haarense politieke partijen blijven twijfelen. Ze durven een open discussie over hoe op te splitsen niet aan. Angst? Wie zal het zeggen.

Dit is ook waarom de provincie enkele maanden geleden besloten heeft in te grijpen. De noodzaak is helder én de omgeving wil meewerken. De provincie heeft onderzoek laten doen naar de eerstmogelijke datum voor opsplitsing: 1 januari 2020.

Komende donderdag wordt dit onderzoek besproken in het gemeentehuis. Het zal een van de belangrijkste vergaderingen zijn in de Haarense geschiedenis: Gaan we door of gaat het plan weer de la in? Vandaar dat wij u hierbij uitnodigen om naar deze vergadering te komen. Het gaat immers ook over uw toekomst! Donderdag 16 maart om 20.00 uur in ons gemeentehuis.
v Wij hopen u allemaal komende donderdag in het gemeentehuis te mogen begroeten. Tot dan!

Namens Progressief'96 —Carine Blom

terug naar Progressiefjesindex

Een toekomst voor Haaren

30-01-2017

Het gaat in Haaren al even over de toekomst van de gemeente. De gemeente Haaren is qua omvang helaas te klein om de hoeveelheid werk die er gedaan moet worden goed en volledig uit te blijven voeren. Taken blijven liggen of worden afgestoten en dat is niet goed. Zoiets kan even maar niet lang. Er is gekozen voor een opsplitsing van de gemeente, met voor ieder dorp een passende partner.

Dat opsplitsing een pittig traject is hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Uw belangen moeten goed gewaarborgd blijven en ons mooie dorpse karakter ook. Ondertussen moet het gewone gemeentewerk doorgaan en dat blijkt al lastig genoeg.

Vandaar dat Progressief 96 blij is dat de provincie aangeschoven is en zich als partner aangeboden heeft in dit proces van opsplitsing. Blij dat ze onze gemeente - en dus u - zo serieus neemt en vaart in het proces houdt. En vaart erin houden is wat we willen: Progressief 96 wil progressie maken, vooruit komen, niet stilstaan! Hoe eerder de aansluitingen gereed zijn hoe sneller er weer ècht aan de toekomst gewerkt kan worden. En door!

Progressief 96
Carine Blom

terug naar Progressiefjesindex

Notulen van een raadsvergadering
(Eventuele gelijkenis met bestaande personen berust louter op toeval)

 

23-01-2017

"Of ik kan zeggen hoeveel mensen in Haaren gebruik maken van de WMO en van welke voorzieningen?"
Dat is een hele goede vraag van het geachte raadslid. Meer dan een goede vraag zou ik willen zeggen. Het gaat immers om dorpsgenoten die het zelf niet redden, een steuntje in de rug nodig hebben. Op mij rust de zware taak dat in daden om te zetten. Vandaar dat ik u kan zeggen dat ik er een speerpunt van gemaakt heb, hetgeen er uiteindelijk toe zal leiden dat er iets aan gedaan moet worden, de schouders eronder en ...

U interrumpeert mij nu en wijst er op dat ik al 3 jaar lang hetzelfde lulverhaal af steek zonder dat er iets concreets uit mijn handen komt. U vraagt tevens naar de stand van zaken in de jeugdzorg en hoeveel geld vanuit Den Haag echt voor deze doelen bestemd wordt. Of dat het misschien op de plank blijft liggen en besteed wordt aan lantaarnpalen. Uw stekeligheden irriteren mij. Ik vertrouw echter op de mij zo dierbare fractie Samenwerking'95. Hun warme applaus na elk van mijn bijdragen, doet mij goed. En sinds kort heeft ook een nog jong, maar talentvol raadslid mijn kwaliteiten ontdekt. Helaas is hij slechts een eenzame VVD-er, maar ook dat clubje heeft, althans gedurende deze periode, mijn warme sympathie, al was het alleen maar om mijn Collega te plezieren.

Ik ben overigens bereid de interruptie van het vrijpostige raadslid bij mijn speerpunten te betrekken. Dat kost mij geen enkele moeite. Bovendien beloof ik getrouw verslag te blijven doen van wat anderen over Haaren besloten hebben. Nog sterker, ik schuif graag bij hun gezelschap aan. Via de social media blijft ik u eveneens op de hoogte houden van mijn bezoekjes aan interessante bijeenkomsten als die van de Bijenhouderbond, de Vrijwillige Groenbrigade en de vereniging We Doen Het Zelf Wel. Ik wil immers weten wat er in de dorpen leeft, dat zij mij leren kennen, de reden waarom ik er vaak een fotootje aan toe zal voegen. Wees ervan overtuigd: het lot van de minder bedeelde dorpsgenoot gaat mij aan het hart, beroert mij tot het diepst van mijn ziel. Heel binnenkort beloof ik naar Boxtel te gaan om te vragen of ze iets voor ons kunnen betekenen. Misschien lukt dat pas na de herindeling, mijn partijgenoot Nelissen denkt dan aan 2060/2070, maar ik denk dat het eerder kan. Natuurlijk zet ik mij'''

Wat zegt u? U wilt dat de voorzitter mij afkapt met mijn gezwatel? Ik denk het toch niet. De burgemeester is mijn beste vriendin. U wilt ook nog een motie van treurnis indienen?
Die haalt het lekker nooit."
En dan blijken zelfs de Christen Democraten het inmiddels spuugzat te zijn. De motie haalt daardoor wel een meerderheid.
Heeft dat nog andere gevolgen dan gekwetste ijdelheid? Natuurlijk niet. We zullen het er dus nog een poosje mee moeten doen.

Jos Barends
Progressief'96

terug naar Progressiefjesindex
Soms is het echt leuk!

11-11-2016

Vorige week dinsdag een heerlijke avond gehad. Met volle teugen genoten!

Even een korte uitleg vooraf. Zelfs Samenwerking, beide eenmansfracties van de VVD en het CDA begrepen dat er iets moest gebeuren. De druk van buitenaf, met name die van de Haarense inwoners, werd te groot. Er werd dan ook een motie aangenomen dat Haaren opgesplitst moest worden. Onderschat echter de slimheid van onze politici niet. In de hele kleine lettertjes stond immers dat dit pas op termijn kon geschieden en dat de ons omringende gemeenten voldoende bestuurskrachtig en toekomstbestendig zouden moeten zijn. Hadden ze ons even bij de neus!

Er kwam echter een briefje van de Provincie die graag behulpzaam wilde zijn om het gestelde doel, herindeling door opsplitsing te realiseren op afzienbare termijn. En toen was de tent te klein. Waar bemoeiden die idioten van de Provincie zich mee. Onze Raad ging daarover en de Provincie had er geen donder mee te maken. Met name het college gebruikte grote woorden. Stoere jongens waar we als inwoners trots op kunnen zijn.

Annemarie Spierings, charmante gedeputeerde kwam dus langs om met de Raad van gedachten te wisselen. De burgemeester opende de vergadering en beantwoordde direct aan de gespannen verwachtingen voor een vrolijke avond. Zij legde uitvoerig de vergaderorde uit zodat niemand in de war kon raken wanneer iemand aan het woord was en wie. Met nadruk wees ze erop dat tekenen van instemming of afkeuring van de volgepakte publieke tribune niet zouden worden getolereerd. Ik heb toen even om me heen gekeken: keurige Haarense mensen. Geen hooligan te bekennen.

Daarna vijf insprekers waarvan er een bepleitte Haaren te laten zoals het is. De andere vier waren uitstekend.

Het hoogtepunt was de discussie tussen Raad en gedeputeerde. Progressief '96 was snel klaar. Zij aanvaardden dankbaar elke denkbare hulp om zo snel mogelijk door opsplitsing tot herindeling te komen. De overige partijen waren het roerend met elkaar eens en hadden wederom beter ��n woordvoerder kunnen kiezen. "Hoe zat het nu met de wens vanuit die fracties nu nog geen tijdpad en einddatum vast te stellen?" Kort en glashelder antwoord van mevrouw Spierings. "Als u uw eigen besluit tot opsplitsing maar enigszins serieus neemt, hoort daar een tijdpad en een einddatum bij." "Zijn de omringende gemeenten wel mans genoeg om Haaren te verwelkomen in een bestuurskrachtige en toekomstbestendige omgeving?" Antwoord zonder er niet eens bij te lachen. "Nog nooit signalen ontvangen dat dit de krachten van omliggende gemeenten te boven zou gaan." Steeds radelozer stonden de kopjes van de raadsleden en steeds dieper zakten ze weg in hun hun zetels waaraan ze zo gehecht zijn. Ons eens zo ferme College zweeg in alle talen.

En toen werd het gebod van de burgemeester overtreden. We hadden ons goed gehouden bij de onnozele bijdragen van een aantal raadsleden. Er was niet geapplaudisseerd bij de heldere antwoorden van de gedeputeerde. Maar toen Marcel Nelissen van Samenwerking vroeg wat er zou gebeuren als Haaren er pas in 2050 of 2060 geestelijk aan toe was op te splitsen, hielden we het niet meer. We vielen van het lachen van onze stoel.

Sorry voorzitter.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex
Omdat hij graag overtuigd wordt

09-11-2016

De vorige week een aantal misverstanden aan de orde gesteld naar aanleiding van een schrijven van de heer De Bok. Zo is het een illusie dat de democratische controle in kleine gemeenten beter zou zijn dan in grote. Samenwerkingsverbanden waarop in wezen vanuit de gemeente nauwelijks controle mogelijk is, nemen immers steeds meer bestuurlijke taken voor hun rekening. Maar er is veel meer wat voor herindeling c.q. opsplitsing pleit.

Wie zeggen dat dan, goed onderbouwd al sinds geruime tijd? Bestuurskundigen als professor Van den Boogaard, het goede — en peperdure — door de gemeente ingehuurde bureau Wagenaar en Hoes, een overgrote meerderheid van onze inwoners tijdens verschillende bijeenkomsten, en Progressief '96 dat er de laatste verkiezingen mee in ging. O ja, ik ben nog een club vergeten: een groep mensen die momenteel oprecht overweegt een nieuwe partij op te richten uit pure frustratie over de huidige gang van zaken.

Door nagenoeg alle Raadsfracties wordt betoogd dat Haaren er financieel riant voor staat. Op zichzelf al een merkwaardig argument zelfstandig te willen blijven. Bovendien kan geld op de plank houden nooit doel op zichzelf zijn. Haaren behoort echter nog steeds tot de hele dure gemeenten al staan we laatste tijd niet meer in de top 10. Wij maken dan ook dankbaar gebruik van de service die Oisterwijk ons wel verleent zoals een bibliotheek, een zwembad, faciliteiten om zomerse evenementen mogelijk te maken, een theateraccommodatie en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ook lijkt de snorkende zelfgenoegzaamheid over de financi�le voorspoed om andere redenen wat voorbarig. Zo liggen er nog probleempjes bij Haarendael dat al heel veel geld heeft gekost, bij de rijksgelden de we nog steeds in kas hebben maar toch echt een keer moeten worden uitgegeven voor wie ze bestemd zijn en bij de projecten die nog uitgevoerd moeten worden.

Steeds meer taken worden van het Rijk naar de gemeenten geschoven. Een ding weten we nu al zeker: het huidige gemeentelijke apparaat kan in kwantitatief en kwalitatief opzicht niet voldoen aan de eisen die nu gesteld worden. Op zichzelf is dat geen schande. Er worden dan ook dure krachten van buiten ingehuurd om het tekort op te vangen maar dat kan je niet blijven doen. Overigens moet eerlijkheidshalve gezegd worden dat dit ook de volledige aandacht van het College heeft, maar ook zij kunnen geen ijzer met handen breken.

Tot slot nog even dit. Is het ook u opgevallen dat er geen Belangengroep "Haaren moet Haaren blijven" bestaat? Dat komt omdat de 4 kernen helemaal niets met elkaar te maken hebben, en slechts een enkeling zich geroepen voelt het onverenigbare te willen verenigen. Dit tot groot verdriet van de heer De Bok en het huidige College.

Jos Barends
Progressief '96

terug naar Progressiefjesindex

De Bok schiet bokken

02-11-2016

Vorige week stond er een alleraardigst artikeltje van Tom de Bok, plaatselijke VVD-coryfee, in het Haarens Klokje. Het was een poging het verstand volledig uit te schakelen ten behoeve van de onderbuik en daarin slaagde hij volledig. Zo gaf hij de Belangengroep Toekomst Haaren het vriendelijk advies op te pleuren naar Boxtel, Oisterwijk of elders als het ze in Haaren niet beviel. Nou trek ik me dat ook een beetje persoonlijk aan. Beste Tom. Ik vind Haaren een heerlijk oord om in te wonen alhoewel er bestuurlijk wel het een en ander moet veranderen. Ik pieker er dan ook niet over om uit Haaren te verkassen zelfs niet met dorpsgenoten die andersdenkend zijn.

Boeiend was ook zijn betoog over schaalvergroting. Haaren moet Haaren blijven. Nu heeft de heer De Bok gelijk dat schaalvergroting tot ongewenste effecten kan leiden. Vers in het geheugen liggen de megalomane bestuurders, veelal van liberale huize, die steeds grenzelozer groei nastreefden met inderdaad rampzalige gevolgen. Maar een te kleine school die echt geen bestaansrecht meer heeft, een peuterspeelzaal in onze gemeente die door de ondergrens zakt, en een ziekenhuis dat niet meer aan de kwaliteitsnormen kan voldoen, worden gesloten. Geen weldenkend mens zal protesteren want dat is gewoon wijs beleid. Het ligt dus allemaal wat genuanceerder dan onze Tom ons wil doen geloven. In ieder geval moet hij goed nadenken zijn opponenten de volgende keer te beschuldigen van "loze kreten" en van "geen enkel inhoudelijk argument", en ze op te roepen te kappen met hun onzin als zijn eigen betoog nou niet echt overtuigend is.

Toms belangrijkste argument is dat er bij een grotere gemeente niet met u, maar over u besloten wordt. Dit nu is een hardnekkig misverstand. Iemand die wel eens een Haarense raadsvergadering bezoekt, weet dat. Steeds meer wordt besloten via gemeenschappelijke regelingen, of het nu het hele sociale domein, de veiligheid, de gezondheids- of de jeugdzorg betreft. Daar heeft een kleine gemeente als Haaren geen enkele grip meer op. Als onze wethouder er niet meer uitkomt, wordt hij bijvoorbeeld gesouffleerd door een Boxtelse ambtenaar. Haaren vormt op tal van terreinen al lang een onderdeel van een totaalbeleid waarbij de vraag naar democratische legitimatie steeds dringender wordt. In dat kader wordt een wethouder in Haaren steeds meer een uitlegger van wat om hem heen besloten is of wordt. Overigens blijkt ook dat een vak apart te zijn.

Heb ik nu alle hoop verloren Tom de Bok op andere gedachten te brengen? Niet helemaal. In zijn stukje roept hij de Belangengroep op hem met argumenten te overtuigen. En hoewel ik niet tot die club behoor, zal ik het de volgende week via mijn lijfblad nog een keertje proberen uit te leggen alhoewel P'96 dat al vele keren geprobeerd heeft, ook voor de laatste verkiezingen. Laten we hopen dat het helpt.

Jos Barends
Progressief '96

terug naar Progressiefjesindex

Over Haarendael, een bericht vanuit 'uw' gemeenteraad van Haaren

26-10-2016

In de vorige raadsperiode, in welke een andere burgemeester nog voorzitter was, brak het moment aan waarop Haarendael als verkoop-object in beeld kwam bij ondernemer Vugts. Toen die fase overging in de regeerperiode waarin we nu leven werd voor gemeenteraadspartij Progressief '96 meteen duidelijk dat Haarendael beter niet een onderwerp zou worden van politieke bemoeienis.

Helvoirt, Haaren, Esch, Biezenmortel en iedereen moet weten dat niet de hele Haarense politiek zo na�ef was en is om 'ja' te zeggen tegen inmenging in deze zaak, te weten: een zaak tussen Cello en ondernemer Vugts.

Wij van Progressief '96 hebben vóórtdurend tegen die inmenging gestemd maar onze gemeenteraad is helaas ook bemand door andere partijen, minder behept met realiteitszin. De meerderheid van de raad wilde dóórgaan met Haarendael. De waarheid — welke volgens de oude Grieken en thans de meeste Haarense politici in het oordeel ligt — is een verschijnsel waar u wel op mag vitten maar niet zonder te begrijpen dat u op zo'n moment kennelijk politiek ondervertegenwoordigd bent. En dat terwijl Progressief 96 kéér op kéér achteraf gelijk krijgt, in de discussie die maandelijks gevoerd wordt.

Een kam is voor uw Haaren. En scheren mag u niet vergeten. Maar scheer niet de hele Haarense politiek over één kam!

In de discussie over Haarendael en de te volgen route heeft Progressief '96 al in mei 2014 stelling genomen tégen verder onderzoek naar herontwikkeling van Haarendael.
1. Wij maakten ons zorgen over de hoge kosten die daarin betrokken zouden worden.
2. Het vermeende geschil tussen de Hr. Vugts en de gemeente Haaren lag buiten onze interessesfeer.
3. Haarendael is een zéér groot project. Voor de gemeente Haaren als kleine gemeente té groot om te kunnen overzien.
We besloten daarbij ook verder niet deel te nemen aan de raadsvergaderingen die plaatshadden in de periode 2014-2015 m.b.t. herontwikkeling van Haarendael. Deze werden namelijk volledig achter gesloten deuren gevoerd en zijn oncontroleerbaar voor de gemeenschap. Wij van Progressief '96 hebben hier altijd tegen geageerd.

Waarom zouden we immers geheimen hebben?

Het oordeel en de waarheid, ze hebben dikwijls weinig met elkaar te maken. De waarheid ligt meestal in hetgeen juist níet verhuld wordt en dat zich, op dit moment, pijnlijk openbaart naar het onverborgene, ofwel het 'Aletheia', zoals de oude Grieken zouden zeggen.

Namens Progressief '96,
Brecht Gerritse

terug naar Progressiefjesindex

Onze Raad

12-10-2016

Het overgrote deel van de Haarense raadsleden leeft in een uiterst overzichtelijke wereld: iedereen is gek behalve zijzelf. Op 19 september had de vergadering nog korter kunnen zijn. Slechts een van de fracties van CDA, Samenwerking, VVD en club WvP had zijn verhaal van een papiertje hoeven voor te lezen want ze waren alle even saai als oninteressant.
Het kwam er op neer dat Haaren financieel kerngezond was en waar de Provincie het gore lef vandaan haalde zich met Haarense zaken te bemoeien.
Dat werd nog eens dunnetjes over gedaan door wethouder Van den Dungen die namens het College waaronder een muisstille burgemeester de Provincie mocht schofferen. Het zijn daar in Den Bosch volgens hem bemoeizuchtige idioten die het niet zo nauw met de waarheid nemen. Hij vervulde daarbij met verve de rol van de muis die brulde, overigens niet zo gek als je er namens een eenmansfractie zit.

Waar ging het dan allemaal over?

De Provincie wil een procesbegeleider aanstellen om Haaren te assisteren bij de opsplitsing van ons dorp bij herindeling. De bedoeling is dat het vrijblijvende gezwatel, bijvoorbeeld of de ons omringende dorpen wel zo ver zijn als Haaren, ophoudt en er garen op de klos komt. Dat laatste is immers ook de wens van het overgrote deel van onze inwoners die zich daarvoor overduidelijk heeft uitgesproken. Daar is geen referendum voor nodig ook al omdat de Raad bij een eerdere poging daartoe er in slaagde er een enorme puinhoop van te maken.
De enige die in 4 zinnen slaagde te verwoorden wat in onze Haarense gemeenschap leeft, was Tiny Assink van P‘96. Hij wees erop dat wij consequent op het standpunt hebben gestaan dat Haaren als zelfstandige gemeente geen bestaanstaansrecht meer heeft om redenen die al tientallen keren onweersproken op tafel lagen. P‘96 aanvaardt dankbaar het aanbod van de Provincie behulpzaam te zijn bij het proces dat tot herindeling leidt, hetgeen om geen enkele reden nog jaren hoeft te duren.

Een applaus van de overvolle publieke tribune was zijn deel. Verdiend!

Jos Barends
Progressief ‘96

terug naar Progressiefjesindex

Heibel in de tent?

05-11-2014

Dat valt nogal mee hoewel het Brabants Dagblad zijn best deed ons te doen geloven dat Haarense commissie -en raadsleden elkaar naar het leven staan. Daar had het twee volle pagina's voor nodig, waarin ook te lezen stond dat de burgemeester de Raad op het matje had geroepen. Inderdaad heeft de Raad gesproken over het eigen functioneren, maar dat de leden daarbij ongenadig zouden zijn toegesproken door de baas komt uit een wel heel erg grote duim.

Is er dan helemaal niks aan de hand? Wij zouden flink liegen als we daar "ja" op zouden zeggen. Wie zich in de dorpspolitiek begeeft moet er tegen kunnen gefopt te worden maar er zijn grenzen en die werden na de verkiezingen vaak en ver overschreden. Zo had formateur Van de Brand slechts één doel voor ogen: verder op het pluche met collega Van den Dungen, de in alle opzichten stevige wethouder die de laatste tijd overigens ook haarscheurtjes blijkt te vertonen. Daarvoor moest winnaar Progressief '96 wel eerst op een zijspoor gezet worden. Nadat wij schuchter ter sprake hadden gebracht dat we gemeentelijke herindeling, ook met eventuele opsplitsing van onze dorpen ter sprake wilden brengen, stonden we per omgaande op de keien. Hoe dat kwam? We moesten in dat geval wel bij het kruisje tekenen dat Eric van den Dungen ook onze wethouder werd. Dat betekende geen eigen kandidaat. Zo zout hadden we het nog nooit gegeten. Af door de zijdeur dus. De stok om de hond te slaan was gevonden. We moesten tevreden zijn met de vrome toezegging dat goed geluisterd zou worden naar de oppositie evenals naar de wensen van onze inwoners. En de VVD? Die zei en die zegt niets. Want ondanks de ferme toon die ze in de raadszaal aanslaan, houden ze zich als het op besluitvorming aankomt gedeisd. Hun functie is de coalitie aan een meerderheid te helpen. Dat weet ook Van den Dungen die dan ook helemaal niets heeft te vrezen van zijn eigen fractie. Blaffende honden bijten niet.

Intussen blijft wethouder Van de Brand nagenoeg onzichtbaar. Zeker, hij heeft al veel werk verricht. De subsidies aan het verenigingsleven zijn gekort, er is geen kunstzinnige vorming meer voor de jeugd, en de bibliotheek is al lang verdwenen. Maar wat doet hij nu? Wethouder Van de Brand is verantwoordelijk voor de transities dat wil zeggen, alle Rijkstaken op het sociale vlak die naar de gemeenten worden overgeheveld. Dat doet hij tezamen met 10 of meer gemeenten uit de Meierij met, zoals bij jeugdzorg, Oss en Den Bosch als kartrekkers. Daar wordt hard aan gewerkt, ook door hem, getuige zijn uitgebreide verslaglegging in de Raad.

Gezien het voorgaande weet u nu dat we niet al te optimistisch zijn over de uitkomst van het breed gedragen protest in onze dorpen. Zonder welke financiële onderbouwing dan ook, gaat het College vrolijk verder op de ingeslagen weg. Pas over drie jaar zijn er immers verkiezingen. Wie dan leeft, wie dan zorgt. We hebben vernomen dat het College binnenkort een brief schrijft aan alle inwoners van ons dorp waarin het nog eens geduldig uitlegt hoe onverstandig die wel zijn. Het College is niet boos, maar wel een beetje verdrietig. Heel droevig allemaal.terug naar Progressiefjesindex 

Een avondje Haaren

12-10-2014

Donderdag 9 oktober. De publieke tribune zat een keer stampvol met mensen in blije afwachting van wat hun vertegenwoordigers over de toekomst van Haaren gingen beslissen. Daarvoor hadden ze wel wat geduld nodig. Er ging immers een commissievergadering aan vooraf waarin wethouder Van de Brand in ellenlange betogen mocht antwoorden op belangrijke vragen over de WMO en de Jeugdzorg. Op zichzelf niet erg. Vervelend was wel dat hij niets te melden had, vragen omzeilde, en niet helemaal in de gaten had dat de mensen niet echt zaten te wachten op zijn inbreng die overigens wel typerend was voor het niveau van wat zou gaan volgen.

Dat laatste geldt overigens niet voor Boy Scholtze, fractievoorzitter van de VVD en normaliter onze politieke concurrent. In een magistraal betoog gaf hij aan de democratische wens van de dorpen te willen respecteren, op grond daarvan de samenwerking met de Meierijgemeenten waarmee we geen enkele band hebben, op te zeggen en een nieuwe toekomst in te willen gaan omdat het huidige Haaren die in bestuurlijke zin niet heeft. Er volgde een daverend applaus dat door de voorzitter in de kiem gesmoord werd omdat het reglement van orde bijval schijnt te verbieden. En Progressief '96? Hun verhaal sloot naadloos aan bij zijn betoog omdat zij dit al jaren roepen. Kat in het bakkie, zegt u nu. Samenwerking, verreweg de grootste in ons dorp sprak zich immers, maar dat was wel voor de verkiezingen, duidelijk uit voor veranderingsgezindheid door herindeling. Zo leek alleen het gekortwiekte CDA voorstander te zijn de zaak te houden zoals die is.

Mis. CDA en Samenwerking vonden zich in een tweetal moties om vooral helemaal niets te doen, en het College te verzoeken de zaken nog eens goed uit te leggen omdat onze inwoners het allemaal niet goed begrepen hebben. Het College dan? Dat hield bij monde van VVD wethouder Van den Dungen een verhaal dat de VVD fractie schoffeerde en we gewoon vrolijk verder gaan met de Meierijgemeenten of wat daar nog van over is. Motief? Kostenoverwegingen die overigens op geen enkele wijze werden onderbouwd. Verder onderscheidde het College zich door samen vrolijk grappend de overige bijdragen welwillend aan te horen. Wel moet nog even gezegd worden dat hetzelfde College de Raad gruwelijk gefopt heeft. Die Raad stemde er in 2011 mee in op proef in de Meierij te gaan samenwerken op uitdrukkelijke voorwaarde dat geen onomkeerbare besluiten zouden worden genomen en er spoedig een evaluatie over die samenwerking zou komen. Die evaluatie is er nooit geweest en u weet nu hoe het College er echt over denkt.

De redenen waarom we het als zelfstandige gemeente niet meer redden zijn uitgebreid aan de orde geweest, worden breed gedeeld door de bevolking en behoeven hier dus niet herhaald te worden. De smoes dat we als Haaren armlastig zouden worden door opzegging van een aantal gemeenschappelijke regelingen is nergens op gebaseerd. Wel dreigt Samenwerking, dat geldt in mindere mate ook voor het CDA, zijn machtsbasis in het dorp te verliezen evenals een plaats aan de Collegetafel. Maar als het daarom gaat, zeg dat dan gewoon.

Was dit stukje scherper dan u gewend bent? Misschien. Het was echter wel het gevoel van de mensen op de tribune die ontgoocheld en sommigen met verbijstering de weg naar huis zochten. Om éé:n uur 's nachts, dat wel. Zij hebben een B.enW. in actie gezien dat de mond vol heeft over korte afstand tussen burger en bestuur en dat College heeft zichzelf een brevet van onvermogen opgeplakt. Ontluisterend en beschamend.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex 

Een probleempje

05-10-2014

Nog maar een half jaar geleden waren er verkiezingen waarbij de toekomst van Haaren centraal stond. De stellingen werden betrokken, de kiezer mocht zich uitspreken. Progressief '96 koos onomwonden voor herindeling waarbij de gemeente Haaren opgesplitst mocht worden, en ook Samenwerking ging vlak voor de verkiezingen door de bocht. Het CDA daarentegen koos wat mompelend voor zelfstandigheid en de VVD sprak zich daar onomwonden voor uit. Zo werd op aandringen van de VVD in de profielschets van onze burgemeester de potsierlijke eis opgenomen dat zij zich tot de laatste snik moest inzetten voor een zelfstandig Haaren. Het heeft geen zin hier nogmaals de argumenten voor en tegen te herhalen maar de uitslag is bekend. De VVD behaalde in ons landelijk gezien toch zeer liberale dorp 2 van de 15 zetels en ook het CDA verloor. Haaren was toe aan een ingrijpende verandering.

Een paar weken terug werden voor de zekerheid nog eens de inwoners van onze dorpen gehoord. In sommige kringen werd vurig gehoopt dat men zich bij de verkiezingen vergist had en de raadpleging in onze dorpen zou leiden tot niet al te grote veranderingen in bestuurlijk Haaren. Er waren er zelfs bij, al was het inmiddels een enkeling, die hoopten op definitieve voortzetting van de huidige ambtelijke samenwerking met de Meierijgemeenten. Die mensen werden gruwelijk teleurgesteld. Onze inwoners lieten luid en duidelijk weten dat ze geen enkele band met de Meierijgemeenten hebben en ze er helemaal niks in zien met die club in zee te gaan. Bovendien bleek een zeer aanzienlijk deel van de aanwezigen de verstandige mening toegedaan dat Haaren de complexe taken van een gemeente niet meer aan kan en herindeling de enige remedie is. Om het beeld compleet te maken: het dorp Haaren koos voor nagenoeg 100% voor samenwerking met Oisterwijk.

En nu is Leiden in last. Ons College heeft zich immers volledig vastgedraaid door samenwerkingsverbanden aan te gaan op allerlei beleidsterreinen met juist die Meierijgemeenten. Want het betrof toch maar een proefperiode, zo werd de Raad keer op keer verzekerd, waarin geen onomkeerbare besluiten zouden worden genomen. Een definitieve beslissing over hoe en met wie zou moeten samengewerkt was, zo werd gezegd, van later orde.

Inmiddels is die ambtelijke Samenwerking in de Meierij als het trekken aan een dood paard, een bezigheid die het College tot op heden met enthousiasme verricht. Maar Vught doet niet meer mee, Schijndel en St. Oedenrode kiezen voor herindeling richting Uden/Veghel, en ook St. Michielsgestel dreigt af te haken. De vraag is dus met wie of wat er nou eigenlijk zaken worden gedaan. Afgesproken is wel dat de hele operatie geen banen mag kosten zodat in iedere individuele gemeente elke ambtenaar zijn eigen werk lijkt te mogen blijven doen.

Aanstaande donderdag komt de hele zaak in de Raad. Wel onder hele speciale condities. Er ligt geen voorstel. Het moet vooral een vrijblijvend debat worden waarbij, weer eens een keer, opinies worden gepeild. Vooral geen besluit .. ...dat komt later. Goed dat er in Haaren mensen buiten de politiek zijn die de hele zaak nauwlettend gaan volgen. Een keer in de vier jaar naar de stembus blijkt immers onvoldoende te zijn.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex
En zo is het gekomen ...

09-06-2014

Sinds afgelopen donderdag heeft Haaren een nieuw College. Nou ja, nieuw? Wethouder Van den Dungen (VVD) en Van de Brand (Samenwerking) bleven gewoon zitten. Zo werd de grote wens van verkiezingswinnaar Samenwerking vervuld: hun wethouder mocht nog 4 jaar in de slagschaduw van zijn collega doorhobbelen. Deed de verkiezingsuitslag er nog toe? Welnee. Vanaf het begin was duidelijk dat het veel belangrijker was dat de beide wethouders gewoon bleven zitten. Nu was er wel een probleempje: de VVD was van partij tot partijtje geworden (2 zetels van de 15) zodat in ieder geval voor de vorm met P'96, winnaar met 4 zetels, moest worden gesproken. En omdat wij wel wat van ons programma gerealiseerd wilden zien en het pluche wat minder belangrijk was, accepteerden we in godsnaam dan maar die onbespreekbare wethouders als die tenminste bereid waren slechts enkele van onze wensen in te willigen. Die waren:

Een actief streven naar herindeling waarbij de optie van splitsing van het dorp, Haaren naar Oisterwijk, Biezenmortel richting Tilburg, enz. serieus moest worden genomen. Een gemeentelijke reserve voor de WMO (o.a. Chronisch zieken en gehandicapten), Jeugdzorg en zij die onder de Wet werk en inkomen vallen, als de rijksbijdrage voor deze doelgroepen onvoldoende blijkt.

Duurzaamheid wordt niet alleen met de mond beleden maar de gemeente participeert actief. Een kunstgrasveld voor de Brede School en Nemelaer.

Het resultaat? "Niet bespreekbaar. U hoort nog van ons ..."

Vorige week is het collegeprogramma gepresenteerd: "Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde �, verenigingen kunnen rekenen op onze waardering en ondersteuning..., binnen de landbouw gaan we voor een duurzame ontwikkeling..." enz, enz. 6 Bladzijden vol. We hebben het College bij al die wolligheid en holle frases gevraagd slechts één concreet voorbeeld te noemen. Tot op heden hebben wij tot onze spijt nog niets mogen vernemen. Staat er dan helemaal niets concreets in? Jawel, een verkeersagent voor Esch om vrachtverkeer te regelen en gemeentelijke lastenverhoging.

Wethouder Van de Brand hield een betoog dat tot tranen toe ontroerde. Hij kon het niet alleen, hij had de hele Raad nodig, hij rekende op de Haarense saamhorigheid en hij was tot in het diepst van zijn hart ervan overtuigd dat wij hem in deze barre tijden als wapenbroeders terzijde zullen staan. Datzelfde verwacht hij van de hele Haarense samenleving.

Na alle emoties moet Progressief '96 dat allemaal even laten bezinken. Voorlopig is het contrast met zijn toon tijdens de coalitieonderhandelingen nog wat te groot. We zijn een beetje wantrouwend geworden. Overigens zullen wij elk constructief voorstel steunen. Dat hebben wij immers altijd gedaan.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex
Bedankt en tot ziens

23-03-2014

Mevrouw Eggermont De Mast en ik begonnen tegelijkertijd. Zij als eerste vrouwelijke burgemeester en ik als eenling van Progressief Haaren in de Raad. Het was in de tijd dat een voorloper van Samenwerking maar vooral het pas opgerichte CDA de absolute macht in Haaren hadden. De andere partijen werden als democratische randversiering geduld zolang ze zich schikten. Het was in de tijd dat de fractievoorzitter van de grootste fractie, die van het gezin als hoeksteen van de samenleving, in de raad zijn standpunt over peuterspeelzalen definieerde. Daar maakten �tenniswijven die hun jong kwijt moesten� gebruik van. Een tijdsbeeld.

Progressief Haaren, na de herindeling Progressief '96, zou in die tijd in haar toen jeugdig enthousiasme de raadszaal bestormen. In het dorpspolitieke klimaat van toen werk genoeg. Het in onze ogen verkalkte zooitje diende te worden vervangen, zo snel mogelijk. En nu...? Nu behoor ik in ieder geval qua leeftijd tot datzelfde zooitje wat toen de toon zette. Hoogste tijd voor vernieuwing, verjonging, progressieve mensen die het stokje over willen nemen. Vanzelfsprekend is dat overigens niet. Was het heel vroeger, ik kan ver terug kijken, een eer in de Raad plaats te mogen nemen, zo lijk je tegenwoordig tot een merkwaardige sekte te behoren. Op verjaardagen als ik het schoorvoetend toegeef, volgt meestal een meewarige, ja medelijdende blik.

Toch is het fantastisch werk waar ik met enige moeite afscheid van neem. Dorpspolitiek is werken met en voor mensen die je kent en jou kennen. Het is mijn vaste overtuiging dat dit ook na herindeling in een hechte sociale gemeenschap als Haaren niet verdwijnt. Resultaten en teleurstellingen wisselden elkaar daarbij af. Lief en leed werd ook in de Raad gedeeld ongeacht politieke tegenstellingen. Het kwam in al die raadsperiodes zelden voor dat mensen persoonlijk tegenover elkaar kwamen te staan en in die zin mag Haaren zich gelukkig prijzen.

De afsluiting had ik me niet beter kunnen wensen. Vier zetels hebben wij nog nooit gehaald en dat resultaat is te danken aan de opstelling van de fractie en al die Progressieven die zich daarnaast uit de naad hebben gewerkt. Daarvoor beloonde u ze waarvoor mijn hartelijke dank als ook voor uw bereidheid mijn stukjes in uw lijfblad, Het Haarens Klokje, te hebben gelezen.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex
Verkiezingsbeloften

13-03-2014

Deze week het verkiezingsdebat in het gemeentehuis bijgewoond. Hoe het was? Wel aardig. Alle lijsttrekkers deden hun best de al bekende standpunten over het voetlicht te brengen. Zoals verwacht was niemand tegen betaalbare woningbouw, levendige dorpen, bloeiende verenigingen en was iedereen tegen verhoging van de OZB. De belangstellenden moeten dan ook zeer tevreden naar huis zijn gegaan. Terecht? Nou, nee.

Zo werd onlangs de subsidi�ring op de verenigingen, de ruggengraat van ons dorpsleven, zwaar gekort, hetgeen die verenigingen pas straks echt in de portemonnee gaan voelen. De wethouder, nu lijsttrekker van Samenwerking, bezwoer dat nu de bodem is bereikt en dat niemand het moet wagen nog een vinger naar de verenigingen uit te steken. Dat had hij zich beter eerder kunnen bedenken. Bovendien werd ook 4 jaar geleden van de daken geschreeuwd dat iedereen met zijn handen van de verenigingen af moest blijven en we hebben inmiddels gezien wat daarvan is terechtgekomen.

Nog veel sterker maakt de VVD het. In de laatste begroting, de meerjarenraming, werd voorgesteld de OZB in de komende jaren drastisch te verhogen. Waarom? Anders wordt de zaak voor de toekomst onbetaalbaar. Diezelfde VVD houdt niet op hoog op te geven over de financi�le soliditeit van de gemeente Haaren en de enorme prestatie de OZB in de afgelopen jaren niet meer dan trendmatig verhoogd te hebben. Is dat echt een prestatie? Nee! Want Haaren beschikt niet over zwembaden, kunstgrasvelden en allochtonenproblematiek maar behoort desondanks tot de duurste gemeenten van Nederland.

Boy Scholtze, lijsttrekker VVD, werd gevraagd naar de OZB-plannen voor de toekomst. �Die worden niet meer dan trendmatig verhoogd�, was zijn antwoord. Natuurlijk had niemand iets anders verwacht. �Maar meneer Scholtze, u heeft er zelf al mee ingestemd dat de VVD officieel in de begroting heeft laten opnemen de OZB de komende jaren drastisch te verhogen�. Let nu op het in al zijn eenvoud geniale antwoord van de heer Scholtze: �Dan draaien we dat terug.� En nu begrijpen wij waarom de VVD niet ophoudt te roepen dat de Provincie moet worden afgeschaft. Die controleert n.l. gemeentelijke begrotingen zodat niet op een willekeurige verkiezingsavond een gat in de begroting kan worden geschoten door een goed gemutste lijsttrekker.

Programma's en verkiezingsuitspraken? In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex
Programma's

22-02-2014

Het ligt er al weer een poosje: het programma van Progressief '96 voor de komende 4 jaar. Ook die van de politieke concurrentie zijn er inmiddels. Het resultaat? Al die programma's lijken op het eerste oog sprekend op elkaar. Iedere club pleit voor het behoud van basisvoorzieningen, allemaal willen ze instandhouding van onze levendige dorpen en er is geen mens die betaalbare woningbouw voor met name de starters zal aanvechten. Niemand pleit voor verhoging van de OZB belasting en het lijkt of allen op de bres staan voor de kwetsbaren in onze gemeenschap.
Het is een beetje gek dat al die programma's alleen in verkiezingstijd belangrijk schijnen te zijn. Niemand lijkt zich er daarna nog druk over te maken. In die zin lijkt Haaren sprekend op Den Haag. Wel loont het de moeite de verhalen van 4 jaar geleden nog eens door te lezen. Wat is er van terechtgekomen? Geen donder. Al na een half jaar sneuvelden de bibliotheekvoorzieningen in de dorpen die wij als Progressief '96 nog een basisvoorziening hadden genoemd. De nightliner, u weet wel, die VVD-bus voor stappende jongelui in het weekend, heeft nooit een meter gereden en het kunstgrasveld dat Samenwerking voor de voetbalverenigingen wilde, heeft de uitslag van de vorige verkiezing nog geen week overleefd. Nog een voorbeeld. Met vette letters staat nu op de affiches van Samenwerking : 'onze dorpen blijvend leefbaar!' Nou is daar uiteraard niemand tegen maar vreemd is het wel dat om dit doel te bereiken de subsidies aan de verenigingen met hun warme instemming inmiddels zijn gehalveerd.

Een beetje makkelijk, zult u zeggen. Voor ons als oppositie is het immers schieten voor open doel. Maar zo is het niet. Het College heeft hard gewerkt om de zaken in goede banen te leiden. Maar het beschikte over steeds minder geld van uit Den Haag om steeds meer taken uit te voeren. Met name de mensen die het moeilijk hebben, langdurig zieken, gehandicapten, inwoners afhankelijk van een uitkering, jongeren die extra zorg behoeven, kregen het zwaar te verduren. Het is niet terecht al die ellende alleen wethouder Van de Brand in z'n schoenen te schuiven. Ook Progressief '96 stond in afgelopen periode voor moeilijke en vooral pijnlijk keuzes maar die waren wel anders dan die van het College.

Zo willen wij de gelden vanuit Den Haag voor onze kwetsbare burgers ook echt voor hen bestemmen zodat het niet kan worden besteed aan lantaarnpalen of onderhoud van wegen. In ons programma is weer een bibliotheekvoorziening opgenomen omdat we het nog steeds een basisvoorziening vinden. En hoe onrealistisch het ook lijkt, het kunstgrasveld is bij ons niet verdwenen. Wij geloven er heilig in: voor de Haarense Brede School maar multi-functioneel te gebruiken door ook Nemelaer. Wat in Oisterwijk en Tilburg kan, moet ook hier mogelijk zijn. Bovendien.......maar genoeg. Lees het partijprogramma van Progressief '96. Het is toch wel de moeite waard.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex
Een beetje in de war?

03-02-2014

De heer Van de Ven, fractievoorzitter van de plaatselijke VVD, leeft in een uiterst overzichtelijke wereld: iedereen is gek behalve hijzelf. Onlangs schreef hij een stukje in de plaatselijke pers onder de cryptische titel �Vuurwerk ...Haaren rust in vrede�. Voor zover het artikeltje te volgen is, komt het er op neer dat alle heil en zegen voor de Haarense burger afkomstig is van onze liberale vrienden en de andere partijen slechts diepe hoon en grenzeloos wantrouwen verdienen. Zo wordt het CDA onmiskenbaar gekarakteriseerd als �een meelooppartij die zonder ruggengraat haar standpunten aanpast aan de dagkoers� en coalitiegenoot Samenwerking bestaat uit een �gezapige verzameling hobbyisten die door hun vele politieke gezindten een troebel programma uitvoert�. En dat na 4 jaar innige samenwerking met die gezapige hobbyisten. Van je vrienden moet je het hebben! U heeft Progressief '96 gemist? Daar komt-ie. Volgens heer Ven �verkwanselen wij zonder blikken of blozen ons dorp aan de hoogst biedende gemeente�.

Nu hebben we wel even moeite gehad met wat hier precies bedoeld wordt. Ons zijn immers geen gemeenten bekend die nu of in de toekomst een bod zouden willen uitbrengen op onze mooie dorpen. Tot nog toe hebben we ook geen enkele animo bespeurd Haaren in te lijven. Maar misschien is de schrijver wat in de war. Dat moet eigenlijk wel bij zo'n krankzinnige observatie. We raden dus maar naar de bedoeling. Gaat het over herindeling? Progressief '96 is daar op termijn inderdaad voor omdat reeds nu het merendeel van de beslissingen niet meer door alleen onze eigen Raad wordt genomen. Omdat er steeds minder geld naar ons toe komt met wel een steeds groter takenpakket dat door onze kleine gemeente onmogelijk kan worden ingevuld. En omdat de burger recht heeft op een goede dienstverlening en voorzieningen voor zijn dure belastinggeld en Haaren dat niet meer kan garanderen.

Wat moet u nu doen? Ik citeer de laatste keer heer Van de Ven. �U kunt ook liberaal kiezen voor een landelijke partij met veel ervaring en rijke historie (waarschijnlijk Thorbecke) die uitsluitend lokaal opereert�. Voor wat dit laatste betreft hoeft slechts verwezen te worden naar de landelijke financiering van de Haarense VVD, hun logo maar natuurlijk ook inhoudelijke overeenkomsten met landelijke beleid. Toch moeten we, eerlijk is eerlijk, afsluiten met een compliment. Ook de Haarense VVD heeft zich fel verzet tegen de komst van schaliegas. Nu maar afwachten wie het laatste woord heeft: VVD-minister Kamp of de gevreesde heer Van de Ven, fractievoorzitter in Haaren van dezelfde club.

Jos Barends

terug naar Progressiefjesindex 

© 2015 Mediaontwerp.nl