Verkiezingsprogramma in een oogopslagDe herindeling van de gemeente Haaren
P '96 is voorstander van de opsplitsing van de gemeente. In tegenstelling tot alle andere partijen in de gemeente Haaren heeft Progressief '96 steeds duidelijk gezien dat deze opsplitsing noodzakelijk is. En dat de meeste mensen dit ook willen.

De reconstructie van de N65
We zijn voorstander van de reconstructie van de N65. We hebben een voorkeur voor een 'tunnelbak' bij kruispunt Torenstraat - Molenstraat in Helvoirt.

De leefbaarheid
We willen de leefbaarheid bevorderen door ontwikkeling van brede scholen, goede gemeenschapshuizen, stimulering van sport, cultuur en kunst. Een constante stroom van nieuwbouwactiviteiten en mogelijkheden voor de bouw van levensloopbestendige woningen. Bestemmingsplannen dienen beter opgezet te worden met het oog op een toekomst waarin woningen zelf hun warmte en elektriciteit opleveren.

Onderwijs
De scholen worden brede scholen; en er komt weer subsidie op de aanschaf van bibliotheekpassen. Het bibliotheekwerk in het algemeen vinden we belangrijk. Doordat kinderen aangezet worden tot lezen komt er een meer duurzame ontwikkeling in hun hersens tot stand. Bezuinigen op bibliotheken moet stoppen.

Kunst en cultuur
Kunst- en cultuurontwikkeling door aanbod van muziekonderwijsprogramma's en financiële ondersteuning van kunst- en cultuureducatie voor de jeugd. Cultuureducatie is een professioneel vakgebied wat je niet zelf moet gaan uitvinden. We moeten als gemeente op zoek gaan naar betere onderwijsprogramma's en bijhorende professionals.

Inkomensondersteuning
Door werkeloosheid en ziekte zijn mensen aangewezen op inkomensondersteuning. Zij moeten worden geholpen om zo op een volwaardige manier mee te kunnen doen in het dagelijkse leven.

Scholing en werk
Te veel mensen staan aan de kant en de werkeloosheid is nog steeds te hoog. Ondersteuning bij het vinden van werk, door de gemeente, is daarom noodzakelijk.

Zorg en welzijn
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de preventieve gezondheidszorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg. Mantelzorg (hulp van gezinsleden, buren en kennissen) en vrijwilligerswerk zijn inmiddels een onmisbaar onderdeel van de Wmo.

De natuur
De dorpen van Haaren liggen midden in of grenzen aan natuurgebieden. Het is er prettig wonen. Wij vinden dat dit behouden moet blijven en beseffen dat dit verplichtingen met zich meebrengt: de zorg voor behoud en bescherming van de natuur. N.B. We vinden het belangrijk dat ook dassen hun eigen leefgebied hebben en daarin niet worden bedreigd.

We willen iets doorgeven aan en voor de jongeren
In de toekomst moeten er meer middelen komen om te werken aan een werkzaam inzicht in de drugsproblematiek onder jongeren. Die toekomst begint vandaag. In de dorpen sluimert een ernstige problematiek die te maken heeft met het gebruik van harddrugs. We zijn geneigd ervoor weg te lopen omdat we dit als hopeloos onzichtbaar kwalificeren. Snel resultaat is daarom niet te verwachten, maar het zou een grote stap voorwaarts zijn wanneer we, als onderdeel van de toekomstige gemeenten, erkennen dat we daarin een taak hebben.

© 2018 Mediaontwerp.nl